Pēkšēna, Marija

Vārds   

Marija

Uzvārds   

Pēkšēna

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1845.gada 10.oktobrī

Miris   

1903.gada 8.decembrī

Apbedīts   

Lielajos kapos

Joma

 

Nodarbošanās

rakstniece

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valtenberģu (Mazsalacas) pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Kalnamačos

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

Vecatē kopš 1869.gada

Mācījās

Valmieras pilsētas skolā

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Pēkšēna Marija (1845.10.X Valtenberģu (Mazsalacas) pag. Kalnamačos - 1903.8.XII Rīgā, apbedīta Lielajos kapos) - rakstniece.

Dzimusi saimnieku ģimenē. Mācījusies Valmieras pilsētas skolā, strādājusi par audzinātāju Nuķu muižiņā, no 1869. gada Vecatē, kur sarakstījusi lugu "Ģertrūde" - par jaunas sievietes konfliktu ar sabiedrību, 1870. gadā Rīgas Latviešu biedrības konkursā tā ieguva 1. godalgu, bet tautas atmodas ideju dēļ cenzūra aizliedza lugu izrādīt (iestudēta Rīgas Latviešu teātrī 1877. gadā). Līdzīgi centieni atspoguļoti arī lugā "Vienu stāstu" (izrādīta Rīgas Latviešu teātrī 1877. gadā). 80. gadu sākumā Pēkšēna pārcēlusies uz Rīgu pie brāļa- advokāta Jēkaba Pēkšēna. Te sarakstījusi lugas "Ceļa biedri" un "Laiku ziedi jeb Zeltezerpilskungi un zeltezerieši" (cenzūra to aizliedza 1896. gadā); šīs lugas mākslinieciski neizstrādātas, nav izrādītas. Pēkšēnas lugas un dzejoļu krājums "Saulgoži un pakrēšļi" nav publicēts (rokraksti Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas J. Misiņa nodaļā).
1990. gadā Ramatas pagastā uzstādīts Pēkšēnas piemiņas akmens (tēlnieks A. Vārpa).

   
Literatūra:

 • Alunāns Ā. Marija Pēkšen//Alunāns Ā. Ievērojami latvieši. Jelgava, 1887, 1. burtn.
 • Misiņš J. Marija Pēkšēna, tautiskā laikmeta rakstniece//Rīgas Latv. B-bas Zinību 3.komisijas rakstu krāj., 1926, 18.
 • Brant L. Pēkšēnu Marija//Brant L. Latviešu sieviete. R., 1931.
 • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 438.lpp.
 • Sloka A. Kur Salaca līkločus met.-Mazsalacas novads,1998.- 113.lpp.
 • Marija Pēkšēna//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-377.lpp.
 • Marija Pēkšēna//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,2003.-15.sēj.,31427.-31428.sl.
 • Cimdiņa A.Teksts un klātbūtne.-Rīga:Jumava,2000.-79.lpp.
 • Latviešu literatūras vēsture.-Rīga:Literatūra,1935.-3.sēj.
 • Briedis A. Viņa bija pirmā : [Par latviešu pirmo dramaturģi, mazsalacieti (Valmieras raj.) Mariju Pēkšēnu (1845 - 1903) un viņas 150 gadu jubilejas svinībām Mazsalacā] // Liesma. - (1995). - 27.sept., 2.lpp. : il.
 • Briedis Andris. Ramatas aktieri sāk sezonu : [Par Valmieras raj. Ramatas pag. drāmas ansambļa sezonas atklāšanas pasākumu] // Liesma. - (1998). - 28.okt., 5.lpp/ : il. (par Mariju Pēkšēnu)
 • Briedis Andris. Būs četras Ģertrūdes : [par Latvijas Kultūras fonda Mazsalacas kopas ieceri -- latviešu I dramaturģes Marijas Pēkšēnas 155 dz.d. veltīto izrādi "Ģertrūde"] // Liesma. - (2000). - 11.marts, 6.lpp.
 • Lāce Antra. Uzdrošināšanās zīmē : [par I latviešu dramaturģes Marijas Pēkšēnas 155. jubilejas atceri Ramatā (Valmieras raj.) un tai velt. lugu konkursa rezultātiem] // Liesma. - (2000). - 23.aug., [1.], 7.lpp.
 • Liepiņa, Gaida Ramatā godina latviešu pirmās dramaturģes piemiņu :[sakarā ar Marijas Pēkšēnas (1845-1903) 155.dz.d. atzīmēšanu (Valmieras raj.)] // Diena - 2000. - ISSN 1407-1290. - 19.aug. 13.lpp.

   
Elektroniskie resursi:

 Par Mariju Pēkšēnu Valmieras un novadu bibliotēkās