Peitāns, Jānis

 

Vārds   

Jānis

Uzvārds   

Peitāns

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1801.gada 18.janvārī

Miris   

1859.gadā

Apbedīts   

 

Joma

 

Nodarbošanās

rokraksta literatūras autors, tulkotājs

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

 

Pilsēta

Dikļi

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

Kalpojis Dikļu kungam G.F.fon Tīzenhauzenam

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

Pirmās latviešu teātra izrādes radītājs

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Peitāns Jānis - (1801. 18.I Dikļos- 1859. g.)
Rokraksta literatūras autors, tulkotājs
Kalpojis Dikļu kungam G.F.fon Tīzenhauzenam. Tulkojis Šillera "Laupītājus".
Fundamentālās bibliotēkas J.Misiņa nodaļā glabājas tulkojuma rokraksts,kas tur pārnācis no agrākās Latviešu literārās (draugu) biedrības bibliotēkas,kurai to 1835.gadā nodeva Daugavgrīvas un Carnikavas draudzes mācītājs Ā.Albānuss. Manuskriptā ir viņa ieraksts vācu valodā. Tulkojumā tas skan:
"Kāds latvietis,kas uzaudzis kāda Vidzemes muižnieka muižā,reiz,ceļodams ar savu kungu uz kādu pilsētu,tur redzējis "Laupītājus". Šī luga viņu tik aizrāva, ka viņš tūlīt pēc atgriešanās to pārtulkojis latviski un kopā ar citiem zemnieku zēniem kādā šķūnī izrādījis, pats tēlodams Kārli Moru. Viņam bija apmēram 17 gadu ,kad viņš iesāka šo tulkojumu. Šo rindu rakstītājs par to dzirdēja apmēram pēc desmit gadiem un lūdza viņam, tagadējam Daugavgrīvas draudzes loceklim, manuskriptu. Pēc ilgas pierunāšanas viņš to tagad dāvina Latviešu literārajai biedrībai, taču ar lūgumu nenosaukt viņa vārdu. Viņš Pēterburgā iemācījies galdnieka amatu, ļoti pareizi raksta vāciski un latviski un bauda vispārēju cieņu. Korektūrai, ko viņš vēlējās izdarīt, iekams aizdotu projām tulkojumu, es nepiekritu.1835.Ād.Albānuss."

    
Literatūra:

  • K.Kundziņš.Latviešu teātra vēsture 1.daļa.-Rīga:Liesma,1968-53.lpp.
  • Pamše Kārlis. Pagarināt teātra vēsturi : [par Šillera lugas "Laupītāji" tulkotāju Jāni Peitānu] // Liesma. - (2001). - 26.febr., 4.lpp.
  • Priedīte, Iveta Par divu latviešu kultūras tradīciju sākumiem :[Valmieras raj.] - Saturs: Juris Neikens [1826-1868] un Dikļi -- latviešu dziesmusvētku šupulis; Jānis Peitāns [1801-1859] un pirmā teātra izrāde Dikļos // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis - 1999. - 53.sēj., Nr. 1/2/3 - ( Sociālās un humanitārās zinātnes A daļa ).