Paukšēns, Pēteris

 

Vārds   

Pēteris

Uzvārds   

Paukšēns

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1854.gada 7.augusts

Miris   

1897.gada 20.jūlijs

Apbedīts   

 

Joma

pedagoģija, teoloģija

Nodarbošanās

rakstnieks

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Ipiķu pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Mollītes

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Rūjienas draudzes skolā

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Paukšēns Pēteris (7.VIII 1854. Ipiķu pag. Mollītēs - 20.VII 1897. Rīgā) - skolas grāmatu ticības mācībā un baznīcas vēsturē autors.
  Saimnieka dēls .Apmeklējis Rūjienas draudzes skolu un 1873.gada janvārī iestājies Tērbatas skolotāju seminārā,kur beidzis kursu un ieguvis tautskolu skolotāja tiesības 1876.gada jūnijā. Pēc semināra absolvēšanas Paukšēns dabūja skolotāja vietu turpat Tērbatā - elementārskolā.1881.gadā iestājās Tērbatas universitātes teoloģijas fakultātē. 1887.gadā ar teoloģijas kandidāta grādu to absolvē.1888.gadā pieņemts par palīga mācītāju sv.Jāņa draudzē, Rīgas vikāru un cietuma mācītāju. Šajos amatos sabija līdz 1891.gadam. Šajā laikā pieņēma arī ticības mācības skolotāja vietu Pētera I reālskolā un bija Rīgas mācības apgabala pārbaudījumu komisijas loceklis. Rīgas Torņkalna jaunajā Lutera baznīcā ievēlēts par pirmo mācītāju.
1890.iznāca Paukšēna Bībeles stāsti elementār un tautas skolām divos kursos", kurai jau 1901.g. sekoja piektais izdevums. Šī grāmata atšķīrās ar to,ka bībeles stāsti sakārtoti divos koncentriskos apļos, paredzot skolēnu iepazīstināšanu ar Veco un Jauno Derību ikvienā mācību gadā. Pēc šā principa tika sastādītas arī 1903.g.pieņemtās tautskolu tic.māc.programmas.  1892.g. iznāca "Dieva valstības vēsture",1894.g "Kristīgās baznīcas vēsture" un "Ievadījums Vecās un Jaunās Derības svētos rakstos" Pēdējā Paukšēna grāmata.kas iznāca tikai pēc autora nāves 1897.g.ir "Bībeles stāsti ar praktiskiem apcerējumiem"

 
Literatūra:

  • Pēteris Paukšēns//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga;Antēra,2003.-16.sēj.,31267.-31268.sl.
  • AlberingsL.,Līcis Ed.Rūjiena.-Ziemeļblāzma,1978.-275.lpp.
  • Pēteris Paukšēns//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-374.lpp.
  • Pētera Paula Paukšēna dzīve un darbs :[par pirmo Torņakalna Lutera draudzes mācītāju P.P. Paukšēnu (1854-1897) / mater. sagat. Rūta Karma // Rīgas Lutera draudzes ziņas - 1999. - Nr. 41 14.lpp.
  • [Rīgas Lutera draudzes mācītāji] :[sakarā ar Rīgas Lutera baznīcas 110.gadad. - Saturs: Pēteris Pauls Paukšēns : [1854-1897]; Eižens Šeijermans : [1856-1919]; Jānis Birģelis : [1890-1945]; Vilis Augstkalns : [1914-1987]; Kārlis Gailītis : [1936-1992]; Juris Rubenis // Rīgas Lutera draudzes ziņas - 2001. - Nr.1 6.-9., 12.-17., 19.-21., 23.-25.lpp.