Neilands, Jānis

 

Vārds   

Jānis

Uzvārds   

Neilands

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1840.gada 24.janvārī

Miris   

1915.gada 28.novembrī

Apbedīts   

Valmieras Centra kapos

Joma

teoloģija

Nodarbošanās

mācītājs, literāts

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

 

Pilsēta

 

Vieta

Krimuldas pusmuižas Ķizbeles skolā

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Valmieras draudzes un apriņķa skolā

Darbojās

Valmieras lauku draudzē kopš 1883.gada, sastādījis grāmatu "Valmieras bērnu dārza dziesmiņas"

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Neilands Jānis (1840.24.I Krimuldas pusmuižas Ķizbeles skolā - 1915.28.XI Valmierā, apbedīts Valmieras Centra kapos) - mācītājs un literāts.

Dzimis skolotāja ģimenē. Mācījies Valmieras draudzes un apriņķa skolā, beidzis ģimnāziju Rīgā un Tērbatas universitātes Teoloģijas fakultāti (1867). Strādājis par mācītāja palīgu Lieljumpravā un Lielvārdē (1867-1871), mācītāju Pēterupē un Skultē, Carnikavā, no 1883. gada Valmieras lauku draudzē. Krievu- turku kara laikā bijis karaspēka mācītājs Balkānos (1878). Vadījis Latvijas literatūras (draugu) biedrības Vidzemes nodaļu (1875-1878). Pirmajā publikācijā "Kā "Baltijas Vēstnesis" ziņņas dod" (Laikraksta "Mājas Viesis" pielikumā, 1875, 18.I) vērsies pret Ausekļa un Baumaņu Kārļa "bezdievīgo" dzeju. Neilandam adresēts Ausekļa dzejolis "Kādam "Latviešu Olimpa" ārdītājam". Piedalījies latviešu Bībeles un Vidzemes dziesmu grāmatas jaunizdevumu rediģēšanā. Publicējis dažādos krājumos svētrunas, sarakstījis garīgas dziesmas, tulkojis dziesmu tekstus J. Cimzes krājumam "Dziesmu rota", pēc J. Cimzes nāves izdevis krājuma 7. un 8. daļu (1884, ar Neilanda sarakstītu ievadu). Populāra kļuvusi dziesma ar Neilanda vārdiem "Teici, teici, valodiņa" (veltījums A. Bīlenšteinam). Sastādījis grāmatu "Valmieras bērnu dārza dziesmiņas"(1908, ar notīm). Izdevis autobiogrāfiju "Mani jaunības laiki" (1-2, 1902).

   
Literatūra:

  • Hillners G. Roberts Auniņš un Jānis Neulands. R., 1916.
  • Beldaus K. Jānis Neilands, tautas mācītājs. R., 1934.
  • Kundziņš K. Mana mūža gājiens. R., 1935, 187.-192.lpp.
  • Latviešu rakstnieki biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 419.lpp.
  • Lange E.Latvijas baznīcu vēsture.-Minneapolisa,1972.-37.lpp.
  • Adamovičs L.Latvijas baznīcas vēsture.-Nebraska:Sējējs,1961.-47.lpp.
  • Jānis Neilands//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-355.lpp.
  • Jānis Neilands//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,2003.-15.sēj.,28675.sl.
  • Kundziņš Kārlis. Laiki un likteņi : Atmiņas un apceres : Kādas vecās paaudzes mācītājs // Valmieras Vēstis. - (1998). - Nr.8, 2.,4.lpp. (par J.Neilandu).
  • Liepiņa, Gaida Godina Teici, teici, valodiņa autoru :[par tēln. Andra Vārpas darinātā pieminekļa mācītājam, sabiedr. darbin. Jānim Neilandam (1840-1915) atklāšanu pie Svētā Sīmaņa baznīcas Valmierā] // Diena - 2000. - ISSN 1407-1290. - 1.sept. 13.lpp.

   
Elektroniskie resursi:

Valmieras bibliotēku elektroniskais kopkatalogs - Jāņa Neilanda darbi Valmieras rajona bibliotēkās