Grants, Arnolds

Vārds   

Arnolds

Uzvārds   

Ikals

Citas vārda formas   

Arnolds Grants, pseidonīmi - Akmens, Putenis

Dzimis   

1906.gada 24.septembrī

Miris   

1942.gada martā

Apbedīts   

 

Joma

 

Nodarbošanās

rakstnieks

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Sēļu pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Skarberģi

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Mazsalacas vidusskola, Rūjienas vidusskola

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Grants Arnolds (īst. v. Arnolds Ikals; 1906.24.IX Sēļu pag. Skarberģos - 1942.III Krasnojarskā,Krievijā) - rakstnieks.
Dzimis lauku mūrnieka ģimenē. Mācījies Mazsalacas un Rūjienas vidusskolās. Darbojies komunistiskajā pagrīdē ar Augusta Paegles vārdu. Piedalījies LKJS Vidienas organizācijas žurnāla "Jaunā Komunāra Cīņas Sauciens" izdošanā un rediģēšanā (1922-1924). 1925. gada septembrī arestēts. Centrālcietuma izdevumā ievietoti viņa dzejoļi un stāsti. 1926. gada decembrī, kad tika apmainīti politieslodzītie, ieradies PSRS. Strādājis valsts drošības sistēmā. Maskavā izdotajos dzejoļu krājumos "Asfalts" (1931) un "Plakātainais vējš" (1933) atspoguļotas Centrālcietumā ieslodzīto revolucionāru izjūtas, sociālisma celtniecības patoss, citzemju strādnieku revolucionārā cīņa; periodikā publicētajos stāstos- bezdarbs, bads 20.-30. gadu Latvijā, nepabeigtajā garajā stāstā "Maskavas aģents" -(1. daļa žurnālā "Celtne" 1932. g.)- Latvijas mazpilsētas zēna iesaistīšanās komunistiskās jaunatnes pagrīdes pasākumos. 1937. gadā arestēts. Reabilitēts pēc nāves.
Izdota izlase "Tērauddzirksts" (1963).

Citi pseidonīmi: Akmens, Putenis.

   
Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 211.lpp.
  • Broks A. Revolūcijai veltīts mūžs//Grants A. Tērauddzirksts. R., 1963.
  • Latviešu dzejas antoloģija.-Rīga:Liesma,1973.-4.sēj.- 268.lpp.

    
Elektroniskie resursi:

Valmieras bibliotēku elektroniskais kopkatalogs