Eldgasts, Haralds

Vārds   

Jānis

Uzvārds   

Miķelsons

Citas vārda formas   

Eldgasts Haralds, pseidonīms - Sirotājs

Dzimis   

1882.gada 8.jūnijā

Miris   

1926.gada 18.augustā

Apbedīts   

Meža kapos

Joma

komerczinātnes

Nodarbošanās

rakstnieks

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Dīķeru (Ķoņu) pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Siliņi

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Burtnieku draudzes skolā

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Eldgasts Haralds (īst. v. Jānis Miķelsons; 1882.8.VI Dīķeru (Ķoņu) pag. Siliņos - 1926. 18.VIII Liepājā, apbed. Rīgā, Meža kapos) - rakstnieks.
Dzimis rokpeļņa ģimenē. Mācījies Burtnieku draudzes skolā (1892-1896), Pētera I reālskolā Rīgā (1897-1899). Studējis komerczinātnes RPI (1900- 1910).Piedalījies braucienā uz Ameriku, strādājis par kuģa rakstveža palīgu. 1909- 1919 bijis skolotājs Krievijā (Vologdā) un Ukrainā.1922.gadā atgriezies Latvijā, dzīvojis Rīgā, 1923-1926 Liepājā, bijis laikraksta "Kurzemes Vārds" redaktors un skolotājs.
Literāro darbību sācis 1904.gadā žurnālā "Vērotājs". Publicējis apcerējumu "Janis Rozentāls" . Haralds Eldgasts kļuva populārs 1905. gadā ar programmatisko romānu "Zvaigžņotās naktis" , kurā grēksūdzes un pašanalīzes formā izteikti pretrunīgi personības intīmie pārdzīvojumi un mēģinājums atrisināt konfliktu starp materiālo un garīgo pasauli. Tas ir pirmais modernais romāns latviešu literatūrā. Romāna priekšvārdā H.Eldgasts izklāstīja savu izpratni par mākslu un tās attiecībām ar sabiedrību, uzsverot mākslas neatkarību un cilvēka dvēseles atklāsmi kā mākslinieka jaunrades vienīgo mērķu. Romāns izraisīja asu kritikas reakciju un ierindoja Eldgastu dekadentos. Arī vēlākajos darbos - lugā "Dēmona paradīzē" (1907), stāstu un tēlojumu krājumā "Vižņi" (1908), romānā "Sudrabotā saulē" (1924) u.c. dažādos aspektos aplūkotas indivīda problēmas, centrā izvirzot personību - ideālistu. Ideju realizācija Eldgasta darbos nereti deklaratīvā, samākslotā formā. Mākslinieciski izstrādāta autobiogrāfija grāmatā "Pa okeānu" (1912) - Amerikas ceļojuma apraksts.
Ar pseidonīmu Sirotājs publicējis feļetonus.

  
Literatūra:

 • Rakstu vaiņags Haraldam Eldgastam. - Liepāja. - 1926
 • Vāvere V. Haralds Eldgasts // Latviešu rakstnieku portreti. Tradicionālisti un modernisti. - Rīga; 1996. - 25.-49.lpp.
 • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - Rīga: Zinātne, 2003. - 175.lpp.
 • Ruskule I. No pazīstama dekadenta līdz neiepazītam klasiķim // Karogs, 2000. I
 • Berelis G. Latviešu literatūras vēsture. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. - 49.lpp.
 • Latviešu literatūras vēsture. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1998,-1.sēj.
 • Haralds Eldgasts//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,2000.-4.sēj.,7143-7144.sl.
 • Haralds Eldgasts//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-17.lpp
 • Mauriņa Z.Kopoti raksti.-R.,1940.- 1.sēj.-266.lpp.
 • Blaumanis R.Haralds Eldgasts//Latvija.-1906.-25.febr.(Nr.22)
 • Gailīte A.Ceļiniece.-Stokholma,1962.-12.lpp.
 • Egle K.Haralds Eldgasts maldos un meklējumos//Vārds.-1939.-Nr.2.-80.lpp.
 • Goba A.Haralds Eldgasts//Ilustrēts Žurnāls.-1926.-Nr.9.-298.lpp.
 • Upīts A.Mūsu jaunākā lirika//vēstnesis.-1907.-2.jūn.
 • Bērziņš A.Dēmona paradīze//Latvija.-1907.-22.dec.
 • Zeiferts T.Haralds Eldgasts.Vižņi//Izglītība.-1909.-Nr.4.-305.lpp.
 • Mauriņa Z.Haralda Eldgasta Lords//Latvju grāmata.-1923.-Nr.11/12.-37.lpp.
 • Zeiferts T.Latviešu rakstniecības vēsture.-R.,1925.-3.sēj.-430.lpp.
 • Brancis, Imants "Kurzemes vārda" redaktoru atceroties :[Par rakstn., skolot. un publicistu Haraldu Eldgastu (īst.v. Jānis Miķelsons) (1882-1926)] // Kurzemes Vārds - 1997. - 7.jūn. 4.lpp. - ( Piel. "Sestdienis" ).
 • Vāvere, Vera Pirmais latviešu modernistiskais romāns :Haralda Eldgasta [1882-1926] "Zvaigžņotās naktis" un Eiropas lit. // Literatūra un Māksla - 1993. - 4.jūn. 3.lpp.
 • Zālītis, Jānis. Mākslinieces portrets jaunībā jeb Tikšanās ceļā uz Meku :[par rakstn. Haraldu Eldgastu (īst.v. Jānis Miķelsons : 1882-1926), viņa dzīvesbiedri, mūziķi un literāti Abgaru Skujenieci (1892-1977) un dzejn. Mirdzu Ķempi (1907-1974)] / Jānis Zālītis. // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.6 (2002), 185.-193.lpp.

 

Elektroniskie resursi:

Valmieras bibliotēku elektroniskais kopkatalogs