Čuibe, Mirdza

Vārds   

Mirdza

Uzvārds   

Čuibe

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1917.gada 15.septembrī

Miris   

2009.janvārī

Apbedīts   

 

Joma

filoloģija

Nodarbošanās

rakstniece

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

 

Rajons / Apriņķis / Novads   

 

Pilsēta

 

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

K.Barona prēmija 1976.gadā, Kultūras fonda balva 1982.gadā.

Dzīve un radošā darbība:

Čuibe Mirdza (dz.1917.15.IX bēgļu vilcienā ceļā no Valmieras uz Maskavu)- rakstniece.
Tēvs- skolotājs, vēlākais Latvijas skolu departamenta direktora vietnieks Arnolds Čuibe. Ģimene atgriezusies Latvijā 1918.g. Čuibe beigusi Rīgas 1. valsts ģimnāziju (1934). Studējusi LU baltu filoloģiju (1934-1941). 1940.g. precējusies ar dzejnieku Vili Cedriņu. Kopš 1944.g. oktobra Zviedrijā, precējusies ar vijolnieku Kārli Vestenu. Strādājusi par grāmatvedi Latviešu palīdzības komitejā Stokholmā (1964-1983). LaRA biedre. Latvijas PEN kluba biedre.
Pirmā publikācija- dzejojums "Gadskārtu maiņas" žurnālā "Daugava" 1937.g. (11. numurā). Dzejoļu krājums "Mežroze" vācu okupācijas laikā palicis neiespiests. Čuibes dzejai krājumā "Vakarlaiva" (1978) raksturīga folklorai tuva tēlainība, ētisks pasaules skatījums, uzsvērta dzīvības un skaistuma nezūdamība un atjaunošanās. Īsprozas krājumos "Stundas un pulksteņi" (1974), "Torņu un drupu bezdelīgas" (1975, K. Barona prēmija 1976.g.), "Grēkāboli" (1981, Kultūras fonda balva 1982) laikmeta notikumi un bērnības atmiņu ainas, pārdomas par cilvēka un dzimtenes likteni 20. gs atainotas impresioniskā stilā, reāli fakti un iespaidi tēloti elēģiskā, rezignētā intonācijā.

   
Literatūra:

  • Vecgrāvis V. Mirdza Čuibe//Jaunās Grāmatas, 1989,11
  • Raksta Mirdza Čuibe/Vēstules sakārt. V. Titāne//LM, 1992,11.-18.IX.
  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.-131.lpp.
  • Čuibe Mirdza. Eriņu muiža : [Bērnības atmiņas] // Liesma. - (1997). - 13.,16.,23. aug., 8.lpp. ; 20.aug., 4.lpp.
  • "Karoga" jautājumi trimdas rakstniekiem :[Rakstn. atbildes uz žurn. red. jaut.] / Mirdza Čuibe, Andrejs Eglītis, Rita Gāle, Irma Grebzde, Indra Gubiņa, Lolita Gulbis, Jānis Gulbītis-Viesiens, Andrejs Irbe, Astrīde Ivaska, Laima Kalniņa, Jānis Klīdzējs, Ivars Lindbergs, Baņuta Rubesa, Juris Silenieks, Dzintars Sodums, Benita Veisberga, Dzidra Zeberiņa, Aina Zemdega // Karogs - 1995. - n 11. -- 208.-237.lpp.
  • Kur dusa tiem, to nezina neviens :[sakarā ar dzejn. Viļa Cedriņa (1914-1946) 85.dz.d. : vēstules] ;ar Gaidas Jablovskas iev. - Saturs: Vilis Cedriņš -- Nellijai Cedriņai : 17.maijā 1936 / Vilis Cedriņš. Mirdza Čuibe -- Viļa Cedriņa piemiņas sarīkojumam : Upsalā, 8.12.1999 / Mirdza Čuibe // Literatūra un Māksla Latvijā - 1999. - 23.dec. 3.lpp.
  • Landrāts, Jānis Mirdza Čuibe :[Sakarā ar rakstn. 80.dz.d.] // Rūjienas Vēstnesis. -1997.- 20.sept. 4.lpp.
  • Zaļu tālumu redzēt :[par rakstnieci Mirdzu Čuibi : sakarā ar 85.dz.d.] / A.K. // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.9 (2002), 209.-210.lpp.

 

Elektroniskie resursi:

Par M. Čuibes grāmatu "Torņu un drupu bezdelīgas"

Mirdzas Čuibes darbi Valmieras un novadu bibliotēkās