Čākurs, Jānis

Vārds   

Jānis

Uzvārds   

Čākurs

Citas vārda formas   

Herberts Vītols, H.Vītols, A.Rūmalis

Dzimis   

1937.gada 4.novembrī

Miris   

 

Apbedīts   

 

Joma

vēsture, filoloģija

Nodarbošanās

literatūrkritiķis

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Jeru pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Čākuri

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Rūjienas vidusskola

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Čākurs Jānis (dz. 1937.4.XI Jeru pag. Čākuros) - literatūrkritiķis
Dzimis zemnieku ģimenē. Beidzis Rūjienas vidusskolu (1956), LVU vēstures un filoloģijas fakultāti (1961). Strādājis Fundamentālajā bibliotēkā (1961-1963), žurnāla "Karogs" redakcijā (1964-1990). Laikraksta "Literatūra un māksla" nodaļas vadītājs (1990-1994). Kopš 1995.g. strādā laikrakstā "Rīgas Apriņķa avīze". Žurnālistu Savienības biedrs (1973). Rakstnieku Savienības biedrs (1990).
Pirmā publikācija - raksts "Gruzīnu dzejnieka atcerei" (par Važu Pšavelu), laikrakstā "Literatūra un māksla" 1961.29.VII. Publicējis literatūrkritiskus un literatūrzinātniskus rakstus, pārskatus par īso prozu "Kritikas gadagrāmatā" (1973,9174,9177,1984,1985). Daļa Čākura rakstu apkopota grāmatā "Silueti" (1976). Čākurs sastādījis A. Kurcija Kopotus rakstus (1-5, 1977-1982) un dzejas izlasi krievu valodā "Беды солнца"("Saules bēdas", 1974) , jaunāko latviešu stāstu izlasi "Lelles likteņa rotaļās"(1993) . Komentējis J. Plauža romānu "Ziemeļnieks" (1990.g., kopā ar V.Bērziņu) un Z. Mauriņas rakstu 3. sēj. (1998). Sarakstījis plašu apcerējumi L. Breikša izlasei "Dzīve un darbi" (2, 2000). Sastādījis bibliogrāfiskus rādītājus. Populārzinātnisko grāmatu "Padomju Tadžikija" (1985) un "Padomju Uzbekija"(1987) līdzautors.

Pseidonīmi: Herberts Vītols, H. Vītols, A. Rūmalis.
   
Literatūra:

  • Ancītis V. Kritiķis un viņa pirmā grāmata//Karogs, 1976,9.
  • Broks A. Dzimis zem laimīgas zvaigznes//Karogs, 1987, 11.
  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 130.lpp.
  • Briedis Andris. Jānim Čākuram -- 60 : [Par Jeros dzimušo literatūrzinātnieku, kritiķi, tulkotāju Jāni Čākuru] // Liesma. - (1997). - 4.nov., 3.lpp.
  • Čākurs Jānis. [par pers. dz. un literatūras zinātnieka darbu: stāsta Jānis Čākurs] : Jānis Čākurs / Andris Briedis pierakst. - (Cilvēkos) // Liesma. - Nr. 47 (2004, 24. martā), 3. lpp. : fotogr.

   
Elektroniskie resursi:

Jāņa Čākura darbi Valmieras un novadu bibliotēkās