Briedis, Andris

   

Vārds   

Andris

Uzvārds   

Briedis

Citas vārda formas   

A.Buks

Dzimis   

1937.gada 15.augustā

Miris   

 

Apbedīts   

 

Joma

 

Nodarbošanās

 

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Trikātas pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Naudieši

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Valmieras 11 varoņu vidusskola

Darbojās

Skolotājs Valmieras rajona Jeru astoņgadīgajā skolā, Valmieras vakara vidusskolā, pilsētas izpildkomitejā, mēbeļu kombinātā, rajona centrālajā bibliotēkā, Valmieras rajona laikrakstā "Liesma"

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Briedis Andris (dz. 1937.15.VIII Trikātas pag. Naudiešos) - satīriķis

Dzimis grāmatveža ģimenē. Beidzis Valmieras 11 varoņu vidusskolu (1957) un LVU Vēstures un filoloģijas fakultāti Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1962). Strādājis par skolotāju Valmieras rajona Jeru astoņgadīgajā skolā (1962- 63) un Valmierā - vakara vidusskolā (1963-67), pilsētas izpildkomitejā (1965-1967), mēbeļu kombinātā (1967-1981), rajona centrālajā bibliotēkā (1981-1989). Kopš 1990. gada strādā Valmieras rajona laikrakstā "Liesma". Rakstnieku savienības biedrs (1990).

Pirmā publikācija- satīriski dialogi " Joka pēc" žurnālā "Dadzis" 1959 (14.nr.) Izdots satīras krājums "Pirts" ( 1975), " Sportloto" (1979), "Joki par smiekla naudu" (1987, kopā ar E. Ziemeli un J.Juzefu), "Šitā brāļi dzīvodami... " (1993), "Dullības " (1998), grāmata " Tas zobens nesarūs.Valmieras vīru korim "Imanta"- 50" (2002). Daiļrades nozīmīga daļa ir aforismi . Sarakstījis priekšvārdu un pēcvārdu grāmatām : J. Kalniņa "Latviešu Pūcesspieģelis" ( 1-3, 1992-93), K.Briedīša " Ledus rozes" (1998).- Pseidonīms A. Buks.

    

Elektroniskie resursi

Andra Brieža darbi Valmieras un novadu bibliotēkās un informācija par rakstiem Valmieras laikrakstā "Liesma"