Bilzens, Kārlis

Vārds   

Kārlis

Uzvārds   

Bilzens

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1912.gada 7.aprīlī

Miris   

1993.gada 29.novembrī

Apbedīts   

 

Joma

teoloģija

Nodarbošanās

mācītājs

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

 

Pilsēta

Matīši

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Bilzens Kārlis (1912.7.IV Matīšos - 1993. 29.XI Vašingtonā) - mācītājs, reliģisku darbu autors.
Studējis teoloģiju Latvijas Universitātē, kandidāta gadu kalpojis Cēsu lauku draudzē, ordinēts 1934.24.06. par Jelgavas Sv.Annas draudzes adjunktu.1935-1936. turpinot gatavoties pasniedzēja darbam augstskolā, studējis  Bāzeles universitātē pie ievērojama pasniedzēja teologa Karla Barta.1940 grāmatā izdots doktora darbs "Jēzus Kristus augšāmcelšanās un tās nozīme kristīgajā ticībā un cerībā", kuru viņš aizstāvējis 1943, iegūstot teoloģijas doktora grādu. Bijis mācītājs Akadēmiskajā (no1937), Kristus, Jāņa, (no1941) draudzē. Līdztekus strādājis par ticības mācības skolotāju Rīgas skolotāju institūtā un Franču licejā.1943-1944 Rīgas Teoloģijas augstskolas privātdocents. Grāmatās  izdoti sprediķi "Kristīgā baznīca Kristus gaismā" (1935), "Kas ir Kristus baznīcas cerība - nemirstība vai augšāmcelšanās" (1938).
1944. emigrē uz Vāciju, kur no 1948. vadījis Pasaules luterāņu federācijas bēgļu jaunatnes darbu amerikāņu un franču zonā.1949 izceļojis uz ASV, kur bijis mācītājs Minesotā.1957.pārcēlies uz Vašingtonu, kur darbojies amerikānu luterāņu draudzē,1963 atgriezies latviešu draudzē. Trimdā publicējis svētrunu kopojumu "Sprediķu izlase" (1960) un grāmatu "Jaunās Derības komentārs".

    
Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.-Rīga:Zinātne.-2003.-84.lpp.
  • Rusmanis, S. No Matīšiem uz Bauņiem, bez steigas :[Valmieras raj.] // Liesma - 1997. - 14.-15., 17.janv. (Kārlis Bilzens)

    
Elektroniskie resursi:

Kārļa Bilzena darbi Valmieras un novadu bibliotēkās