Beldavs, Kārlis

Vārds   

Kārlis

Uzvārds   

Beldavs

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1868.gada 14.oktobrī

Miris   

1936.gada 1.februārī

Apbedīts   

 

Joma

teoloģija

Nodarbošanās

teologs

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Rozulas pagasts

Pilsēta

 

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

Valmierā

Mācījās

 

Darbojās

Valmieras apriņķa vikārs, Valmieras, Valmiermuižas draudzes mācītājs, skolotājs

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Beldavs Kārlis (1868.14.X Rozulas pag. - 1936.1.02.) - teologs, garīgu rakstu un dziesmu autors. 1897.- 1903.g. - Valmieras apriņķa vikārs.
No 1917.7.V - 1935.15.X - Valmieras, Valmiermuižas draudzes mācītājs,arī skolotājs vidusskolās, docents teoloģijas institūtā Rīgā. Sarakstījis daudz garīga satura rakstu, kas publicēti žurnālos "Svētdienas Rīts", "Ev.Gaisma" un iznākuši grāmatās: "Gaišas dvēseles ,""Es nekaunos" ,"Cilvēka augstākā priekšrocība" ,"Kur izeja" u.c.  Beldavs bija komisijā, kas sagatavoja Dziesmu grāmatu ev.lut.draudzēm (1922);  kopā ar J.Ērmani izdeva garīgas dzejas antoloģiju "Dvēseles dzimtene" (1927), kurā daudz pašsacerētu dziesmu.

   
Literatūra:

  • Kārlis Beldavs//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,1993.-2.sēj.,2052.sl.
  • Lange E.Latvijas baznīcas vēsture.-Minneapolisa,1972.-39.lpp.
  • Adamovičs L. Latvijas baznīcas vēsture.-Nebraska,Sējējs,1961.-60.lpp
  • Alberings L.,Līcis Ed.Rūjiena.-Ziemeļblāzma,1978.-275.lpp.
  • Latvijas valsts un tās vīri.-Rīga:Latvijas Vēstnesis,1998.
  • Kārlis Beldavs//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-62.lpp.
  • Beldavs Kārlis. Dzimtene dārgā! / Kārlis Beldavs. - Rīga : Svētdienas Rīts, 1995. - 80 lpp. ISBN 9984-554-10-4
  • Briedis Andris. Grāmatas no Kanādas : [par Dr. J.Beldava dāvinājumu Valmieras bibliotēkai] // Liesma. - (1999). - 11.dec., 5.lpp.(par Kārli Beldavu)
  • Boldāne Laine. Valmieras bibliotēka saņems grāmatas no Kanādas : [sakarā ar J.Beldava dāvinājumu] // Valmieras Vēstis. - (1999). - Nr.18 (sept.), [3.]lpp (par Kārli Beldavu)

   
Elektroniskie resursi:

Kārļa Beldava darbi Valmieras un novadu bibliotēkās