Bekmanis, Zigurds

Vārds   

Zigurds

Uzvārds   

Bekmanis

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1966.gada 2.maijā

Miris   

 

Apbedīts   

 

Joma

bioloģija, teātra māksla

Nodarbošanās

dzejnieks, prozaiķis

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valmieras rajons

Pilsēta

 

Vieta

Burtnieki

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

Valmieras rajons

Mācījās

 

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Bekmanis Zigmunds (dzimis 1966. 2.V Valmieras rajona Burtniekos) - dzejnieks un prozaiķis.

Dzimis latviešu valodas skolotājas un veterinārārsta ģimenē. Mācījies Dzelzavas astoņgadīgajā skolā (1973-1981, beidzis Cesvaines vidusskolu (1984), LVU Bioloģijas fakultātes neklātienes nodaļu (1991), mācījies E.Melngaiļa Tautas mākslas centra amatierteātru režisoru kursos (1994-1997). Skolas gados strādājis par pastnieku Madonā, vēlāk šoferis kolhozā "Dzelzava", bibliotekārs Dzelzavā un bibliotēkas vadītājs Aizpurvē, mākslinieciskās daļas vadītājs Dzelzavas kultūras namā, bioloģijas skolotājs Cesvaines internātskolā, ūdens kadastra daļas vadītājs Madonas reģionālajā dabas aizsardzības komitejā, sauszemes ekosistēmu aizsardzības inspektors. 1994- 1999 Madonas rajona padomes kultūras nodaļas vadītājs, kopš 1995.gada Cesvaines Tautas teātra režisors. No 1990.gada ir Vidzemes jauno literātu apvienības biedrs un vadītājs, J.Zābera piemiņas fonda valdes priekšēdētājs (no 2000).

Pirmā publikācija - dzejolis''Maldugunis"  žurnālā "Draugs"1985 (Nr.6). Z.Bekmaņa dzeja publicēta kopkrājumā "Nenoticiet savām acīm" (1992),"Savējie" (2001) un krājumā "Ceļš uz mājām" (1996). Zigmunda Bekmaņa dzeja ir tradicionāla, liriska. Tajā dziļi izteikta saistība ar dabu, tās norišu un liriskā varoņa emocionāli psiholoģisko stāvokļu sabalsošanās, atklājas ilgas pēc harmoniskas mīlestības, kā arī Latvijas un dzimtā novada mīlestība.

Citi darbi:
Trīs dienas pēc pastardienas : romāns. - Rīga: Lauku Avīze, 2001

   
Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - Rīga: Zinātne, 2003. - 66. lpp.
  • Bekmanis Z. Mans dzīves rīts // Bekmanis Z. Trīs dienas pēc pastardienas. - Rīga: Lauku Avīze, 2001.

   
Elektroniskie resursi:

Zigmunda Bekmaņa darbi Valmieras un novadu bibliotēkās