Avotiņa, Daina

 

Vārds   

Daina

Uzvārds   

Avotiņa

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1926.gada 4. novembrī

Miris   

 

Apbedīts   

 

Joma

filoloģija

Nodarbošanās

rakstniece

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

 

Pilsēta

Valmiera

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

 

Dzīve un radošā darbība:

Avotiņa Daina (dz. Lejiņa; 1926.4.XI Valmierā) - rakstniece.

Dzimusi mežsarga ģimenē. Mācījusies Bejas, Ingažu, Augšgaujas pamatskolās, Gaujienas vidusskolā, beigusi Rīgas 3. vidusskolu (1947). Studējusi LVU Filoloģijas fakultātē (1947-1951). Strādājusi LVI par redaktori un Oriģināldaiļliteratūras redakcijas vadītāju (1951-1967), laikraksta "Literatūra un māksla" galvenā redaktora vietnieci (1967-1968). Organizējusi un vadījusi Rakstnieku Savienības Literatūras propagandas biroju (1968-1971). Rakstnieku Savienības valdes sekretāre 1976-1980). Rakstnieku Savienības biedre (1965). LPSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece (1986), Lietuvas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece (1987). Pirmā dzejoļa publikācija almanahā "Jauno vārds"1955.g. Pirmais dzejoļu krājums- "Magoņu vasara" (1965). Avotiņa ir arī vairāku prozas darbu autore. Avotiņas dzejai un prozas darbiem raksturīga liriska ievirze. Dzejā (krājums "Vērmeļu vīns" 1967, "Delnā kā bezdelīdzēns" 1971) dominē mīlestības pārdzīvojumi, sievietes iekšējās pasaules atklāsme. Stāstā "Zuze" (1973), romantiskajā triloģijā "Celmi pie upes" (1978), "Pāri akacim" (1983), "Nāk diena pēc dienas" (1990) darbība risinās galvenokārt Latvijas laukos pirms 2. pasaules kara, kara laikā un pirmajos pēckara gados. Romantiskajā diloģijā "Saksiņu vējos. Akmens enkurs" (1976, kopā ar A. Šliseru) tēlots nabadzīgs Kurzemes zvejniekciems ar tā ļaudīm. Prozas darbos plaši izmantoti metaforizēti un personificēti dabas priekšstati, kas palīdz atklāt raksturu psiholoģiju un personāžu savstarpējās attieksmes. Ceļojuma piezīmēs "Vakaru valodas" (1968) liriskas pārdomas par iespaidiem Lietuvā, tās kultūru, vēsturi, cilvēkiem. Aprakstu grāmatā "Baltijas toverī sālīti..." (1973, kopā ar J. Peteru) stāstīts par redzēto un izjusto Vidzemes jūrmalciemā, tā ļaužu dzīvi agrāk un mūsu dienās. Literāri portreti un atmiņu skices apkopotas grāmatā "Tuvie" (1985). Avotiņa veicinājusi latviešu un lietuviešu savstarpējo kultūras sakaru paplašināšanos, rakstījusi par Lietuvu, tulkojusi lietuviešu rakstnieku V.Bubņa, J.Marcinkeviča, S. Nēres, J. Apuša, V. Mikolaiša- Putina u.c. autoru darbus, kopā ar V. Ļūdēnu sastādījusi latviešu dzejnieku darbu izlasi lietuviski "Zvani"(Viļņā 1968). Tulkojusi arī no krievu valodas. Sastādījusi J. Sudrabkalna, M. Ļermontova, Armēnijas un Moldovas dzejnieku darbu izlases.

Citi darbi:
Dzejoļu krājumi "Akmens ziedēšana" (1969), "Mazās ostas" (1974), "Caunas pēdu raksts" (1979), "Zem cīruļspārna..." (1992), stāsts "Nenogaliniet stirnu..." (1970), romāns "Nesalauztā" (1999), "Kapteiņa Jēka mīlestība" (2000), atmiņu grāmata "Ticu zemei un cilvēkiem" (1999).
Izlases: "Dadžu vijoles" (1981), "Ērģeles naktī" (1999).

   
Literatūra:

 • Latviešu rakstnieki biogrāfijās.-Rīga:Zinātne, 2003.- 51.lpp.
 • Gudriķe B. Atrast sevi//Karogs, 1977, 1-2.
 • Brīdaka L. Ko es zinu//Karogs, 1986,11
 • Pansijā pie Dainas Avotiņas: [Stāsta D.A.]/Pierakst.G.Ozoliņa//Diena, 1996,29.
 • Avotiņa, Daina. Sāpīgie, bet svētīgie atradumi : [saruna ar rakstnieci, romāna "Zudībais atrastais" aut.] / Daina Avotiņa ; pierakst. Eva Mārtuža // Latvijas Avīze. - ISSN 1407-3331. - Nr.61 (2004, 2.marts.), 30.lpp.
 • Avotiņa, Daina Ja vari palīdzēt kādam... : [saruna ar romāna "Kapteiņa Jēka mīlestība" aut. D.Avotiņu] / pierakst. Māra Svīre // Lauku Avīze - 2000. - 15.jūl. 28.lpp. - ( Mājas viesis ).
 • Avotiņa, Daina Virs Dainas Avotiņas galvas drūzmējas prozas mākoņi : [saruna ar rakstn. D.Avotiņu : sakarā ar grām. "Ticu zemei un cilvēkiem" iznākšanu] / pierakst. Regīna Tamane // Auseklis - 1999. - 29.apr. 3.lpp.
 • Avotiņa, Daina "Es redzu..." // Zintnieks - 1998. - Nr. 9 (maijs) [1.]lpp.
 • Avotiņa, Daina "Ļoti liela dzeja ir pati dzīve..." : [Saruna ar Limbažu raj. novadn., dzejn. D.Avotiņu : Sakarā ar 70.dz.d.] / pierakst. Īrisa Daiņa // Auseklis - 1996. - 2.nov.
 • Avotiņa, Daina Pansijā pie Dainas Avotiņas : [Stāsta rakstn.] / pierakst. Gunita Ozoliņa // Diena - 1996. - 29.maijs
 • Avotiņa, Daina. Zemniece. Pansijas turētāja. Arī dzejniece : [Saruna ar dzejn. D.Avotiņu] / Pierakst. R.Tamane // Lauku Avīze - 1995. - 3.nov. -- 25.lpp.
 • Bērsons, Ilgonis Novembra jubilāri : Decembra jubilāri // Grāmatu Apskats - 1996. - Nr. 20/21 10.-15., 54.-55.lpp. (par Dainu Avotiņu)
 • Daiņa, Īrisa Mīlēta un mīloša : [Par dzejn. Dainas Avotiņas jubilejas svinībām Staicelē (Limbažu raj.)] // Auseklis - 1996. - 7.nov.
 • Tam nemieram... : [sakarā ar rakstn. un tulk. Dainas Avotiņas 75.dz.d.] // Karogs - 2001. - Nr.11 208.lpp.
 • Tamane, Regīna "Vēl gadiņus piecus, vēl desmit nodzīvot..." : [par rakstn. Dainu Avotiņu : sakarā ar 75.dz.d.] / tekstā stāsta D.Avotiņa // Auseklis - 2001. - 6.nov. [1.]lpp.
 • Vējāns, Andris "No Valmieras, no Gaujas..." : Dainai Avotiņai // Ziemeļlatvija - 1997. - 5.jūl.

Elektroniskie resursi:

Dainas Avotiņas darbi Valmieras un novadu bibliotēkās