Austriņš, Jānis

 

 

Vārds   

Jānis

Uzvārds   

Austriņš

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1842,gada 2.oktobrī

Miris   

1919.gada 8.decembrī

Apbedīts   

Trikātas kapos

Joma

pedagoģija

Nodarbošanās

skolotājs, dzejnieks

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

 

Pilsēta

Vecpiebalga

Vieta

Kaikaši

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

Valmieras Pārgaujā

Mācījās

 

Darbojās

Cempu Jaunvāles skola

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

 

Dzīve un radošā darbība:

Austriņš Jānis (1842.2.X Vecpiebalgas Kaikašos - 1919.8.XII Valmierā, apbedīts Trikātas kapos) - skolotājs un dzejnieks

Dzimis Vecpiebalgas mācītājmuižas kalpotāju ģimenē. Beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu, bijis palīgskolotājs Liepkalnē, Ogrē, 1869-1899 skolotājs Cempu Jaunvāles skolā. Aktīvs sabiedriskajā dzīvē un Vidzemes zemnieku kustībā, tāpēc 1864.g. decembrī apcietināts. 1899.g. apmeties Valmieras Pārgaujā, iztiku pelnījis ar mūzikas un vācu valodas privātstundām. Klusībā atbalstījis 1905.gada revolūciju, bet pats tajā nav piedalījies. Traģiski zaudējis dēlu un dzīvesbiedri, palicis bez darba, izdarījis pašnāvību, noslīcinoties Gaujā. G.Merķeļa, K.Valdemāra, jaunlatviešu ietekmē rakstījis formā neveiklus, bet iejūtīgus dzejojumus par latviešu zemnieku beztiesisko dzīvi, dziļo postu un brīvības cīņām: "Latviešu tautas gājums, sevišķi Vidzemē" (sarakstīts 1862.g.), "Latviešu Jāņu dienas dziesma 1863" ; abi publicēti žurnālā .1867.g. maija grāmatā anonīmi, J.Kalēja (Kuzņecova) rakstā latviešu burtiem, ar krievisko tulkojumu līdzās. Vēl zināmi Austriņa darbi "Karš starp ritergaru un brīvības varu" , "Kāds vārdiņš par Vecpiebalgas baznīcā gājējiem" (abi sarakstīti 1863.g.), "Laiku grāmata priekš Jaunbrengul, Cempu un Jaunvāles pagastiem" (1928). Austriņa dzejojumi izplatīti galvenokārt rokrakstos, anonīmi. Austriņa darbiem raksturīga domas skaidrība un uzdrīkstēšanās spēks.

   
Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 47.lpp.
  • Kaudzīte M. Kāda neiepazīta pirmcensoņa piemiņai//Rīgas Latviešu beidrības Zinību komisijas rakstu krāj., 1929, 19
  • Apinis A. Neprasot atļauju. R., 1987, 137.-142., 149.-155.
  • Polis J. Jānim Austriņam- 150//Druva, 1992, 13
  • Jānis Austriņš//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-44.lpp.
  • Polis, J. Jānim Austriņam - 150 : dzejn. [1842-1919], kura vārdu veltīgi meklēt antol. // Druva - 1992. - 13.okt. 3.lpp.