Alainis, Eduards

 

 

Vārds    Eduards
Uzvārds    Alainis
Citas vārda formas     
Dzimis    1898.gada 8.jūnijā
Miris    1969.gada 19.augustā
Apbedīts    Memmingene, Vācija
Joma izdevniecība
Nodarbošanās literāts, grāmatizdevējs
  Dzimšanas vieta:
Valsts Latvija
Rajons / Apriņķis / Novads    Matīšu (Bauņu) pagasts
Pilsēta  
Vieta Jaunkronīši
Mājas  
  Saistība ar novadu:
Dzīvoja Jaunkronīšos, Matīšu pagastā
Mācījās Bauņu pamatskolā
Darbojās  
Vieta Valmieras raj.  
Piezīmes     
Apbalvojumi  

    
Dzīve un radošā darbība:

Alainis Eduards (1889.8.VI Matīšu (Bauņu) pag. Jaunkronīšos - 1969.19.VIII Memmingenē, Vācijā, turpat apbedīts) - literāts un grāmatizdevējs.
Dzimis mežsarga ģimenē. Mācījies Bauņu pamatskolā (1989-1901). No 1906.g. dzīvo Rīgā. 1912-1917 bijis bibliotekārs. 1917. g. nodibinājis izdevniecību "Lapsene", izdevis satīrisku žurnālu "Lapsene"(1922-1924). 30. gados Alaiņa sakārtotie un izdotie romanču un dziesmu krājumi "Vija"(1934), "Ausma"(1936), "Kokle"(1939) u.c., kā arī dzejas antoloģija "Dziesmu vītne", humora antoloģija "Sālīti pipari" (abas 1936) orientēti uz estētiski mazprasīgu un sentimentāli vienveidīgu gaumi, nereti ar izteiktu komerciālu aprēķinu.
Pirmā publikācija (ar pseidonīmu Liriskais Nelietis) laikrakstā "Jaunā Dienas Lapa" 1909- humoristisks dzejolis "Divi pravieši jeb abi labi- bāz maisā" . Alaiņa oriģināldzeja apkopota krājumos "Ziedu zvani" (1929), "Klusās skaņas" (1946) un izlasē "Dziesmas Dievam un Tēvzemei" (1954). Tajā sentimentāla, epigoniska dabas un apceres lirika mijas ar elēģisku , patriotisku un reliģisku pārdomu klišejiskām sentencēm. Daudz tulkojis un lokalizējis cittautu autoru lugas lauku skatuvēm. No 1944.g. emigrācijā, dzīvo Memmingenē, kur 1946.g. nodibina apgādu "Atauga"(vēlāk ar nosaukumu "Ausma" un "Venta"). Alainis izdevis "Tēvijas kalendāru"(1947-1958), "Vecā Zobgala kalendāru"(1959-1960, 1962-1963), laikrakstu "Daugava"(1962- 1969). Nozīmīgs veikums trimdā- dzejoļu krājumi bērniem "Nomodā un sapnī" (1949), "Pasaku valstībā" (1953), "Zvēri un putni pasakās" (1954), dzejoļi bērniem vācu valodā "Sonne, Mond und Sterne" ("Saule, mēness, zvaigznes" ), "Von allerlei Tieren" ("Par dažādiem dzīvniekiem" , abi 1949). Īpaši nozīmīga ir J, Poruka Kopotu rakstu (1-5, 1954-1958) izdošana. No 1961. g. regulāri viesojies dzimtenē, vērojumu un iespaidu ainas patētiski attēlotas laikrakstā "Daugava" un kalendāros.

    
Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.-22.lpp.
  • Anerauds J. Eduards Alainis//Karogs, 1989, 7.
  • Eduards Alainis//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-25.lpp.
  • Daukste-Silasproģe I.Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā 1944-1950.-Rīga:Zinātne,2002.
  • Rusmanis, S. Gājiens uz Notāra krogu Matīšos : [No Matīšu vēst. (Valmieras raj.)] // Liesma - 1996. - 31.aug. (par Alaini Eduardu)

   
Elektroniskie resursi:

Eduarda Alaiņa dibinātā apgāda "Lapsene" izdevumi Valmieras un novadu bibliotēkās

Eduarda Alaiņa dibinātā Ausmas apgāda izdotās grāmatas Valmieras un novadu bibliotēkās