Ābele, Kārlis

 

Vārds   

Kārlis

Uzvārds   

Ābele

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1896.gada 22.augustā

Miris   

1961.gada 24.janvārī

Apbedīts   

Adelaida, Austrālija

Joma

botānika

Nodarbošanās

botāniķis, dzejnieks

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Matīšu (Bauņu) pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Ķinkas

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

Matīšu pagasts

Mācījās

Bauņu pagastskola

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris

Dzīve un radošā darbība:

Ābele Kārlis ( (1896.22.VIII Matīšu (Bauņu) pag. Ķinkās - 1961.24.I Adelaidā, Austrālijā, turpat apbedīts) - dzejnieks un botāniķis. Elzas Ābeles vīrs.
Dzimis zemnieku ģimenē. Beidzis Bauņu pagastskolu, 1915. gadā beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju. Piedalījies Latvijas atbrīvošanas cīņās 1919. gadā pret Sarkano armiju un bermontiešiem. Studējis dabaszinības Pēterburgas un Tērbatas universitātēs, beidzis Latvijas Universitāti (1921.g.), papildinājies Marburgas universitātē (1922-1923), Tērbatas universitātē ieguvis dabaszinību doktora grādu (1934). No 1920. gada LU docētājs, profesors (1941). 1944.gadā emigrēja uz Vāciju. 1946-1949 docētājs Baltijas universitātē Pinnebergā, pēc pārcelšanās uz Austrāliju 1949 profesors Adelaidas universitātē. Lāčplēša kara ordeņa kavalieris.
Pirmā publikācija- dzejolis "Dižgabaliem dūcot" žurnālā "Strēlnieks" 1917.25.VII. Publicēti balādiski dzejoļi "Karalis Bads" un "Kārdinātājs" ("Imantas laika grāmata 1922. gadam"). Ābeles lugas "Ligatūra" (teātrī 1925.g.), "Stāsts par Gleihenes grāfu" (teātrī 1926.g.), "Tautas darbinieki un mīla" (teātrī 1931.g.) skatuviski spraigas, personāžu raksturojums sulīgs, taču stilizēts un didaktisks. Ābeles liriskie dzejoļi publicēti galvenokārt periodikā, to savdabība ir elēģiska intonācija, kompozīcijas lakonisms. Ābeles balādes daļēji apkopotas krājumā "Vēlais viesis" (1947.g.), pēc tam publicētas periodikā. Ābele kultivējis tā saukto gotisko balādi ar tai raksturīgām detaļām- kapsētu, līķiem, spokiem, nelaimju priekšvēstnešiem, ņemot vērā vācu dzejnieka B. Fon Minhauzena balādes teoriju un par vēsturisko fonu lielākoties izmantojot 18. gs. Lielā mēra un Ziemeļu kara traģiskos notikumus. Stāstos "Dzeltenās acis" (1955), "Dālderu kalējs" (1958) balādiskā intonācijā tēloti dzimtā novada vēsturiskie notikumi. Gājis bojā autokatastrofā.
Latvijā 1999. gadā izdots dzejoļu, leģendu, stāstu un balāžu krājums "Netveramā pagātnes gaisma" .

   
Literatūra:

 • Latviešu rakstnieki biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 9.-10.lpp
 • Ērmanis P. Kārļa Ābeles dzejas darbs// Ābele K. Vēlais viesis. Vircburga, 1947.
 • Andrups J. Kārļa Ābeles devums latviešu kultūrai// Ceļa zīmes, 1951,39.
 • Kursīte J. Kārlis Ābele un viņa daiļrade/ /Ābele K. Netveramā pagātnes gaisma.R., 1999.
 • Kārlis Ābele//Es viņu pazīstu.- Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-17.lpp.
 • Ābele, Kārlis,  Sakrātais sudrabs / Kārlis Ābele.  Latvju Mēnešraksts, Nr.6 (1944), 448.-449.lpp. ISSN 1691-645X.
 • Kursīte, Janīna Mīlestība mēra laikā gotiskajā literatūrā : [par Kārļa Ābeles darbu izl. "Netveramā pagātnes gaisma"] Diena - 2000. - ISSN 1407-1290. - 15.marts 13.lpp. (Ābele, Kārlis, 1896-1961 par)
 • Rusmanis,S. No Matīšiem Alojas virzienā: [Valmieras raj.] Liesma -1997.-25.janv.
 • Tančers J. Dzimtene -- Valmiera: [Par Latvijas Vanagu organizācijas dibināšanos Valmierā, Valmieras vidusskolā, 1.03.1921.] / izmantoti materiāli no Jāņa Jēkabsona arhīva // Liesma - (1996).- 4.apr., 2.lpp. :il.(par rakstnieku Kārli Ābeli)
 • Cukurs Jūlijs. Dāvana novadniekiem: [par rakstnieku Kārli Ābeli un viņa dēla Kārļa Ābeles juniora dāvinājumu Matīšu (Valmieras raj.) pamatskolai] // Liesma. -(2000).- 19.jūl., 4.lpp.
 • Bērziņa-Grunde, Biminita.  Balāde un [dzejnieks] Kārlis Ābele [1896-1961]    Bibliogr.: 25.lpp. //  Universitas (Ņujorka), 1996, Nr.76. -- 23.-25.lpp.
 • Latvietis ne tikai Latvijas, bet visas pasaules zinātnē : [Par dabas zinātn., izgl. un zinātnes organizatoru, sabiedr. darbin. un literātu Kārli Ābeli (1896-1961) : Raksti]  Saturs: Kārlis Ābele -- zinātnes darbos / Edgars Vimba; Kārlis Ābele -- latviešu rakstniecībā / Sigizmunds Timšāns; "Nomirt es tomēr gribētu Latvijā" : [Fragm. no apraksta "Mana dzīve"] / Elza Ābele  Latvijas Vēstnesis, 1996, 29.aug.
 • Grosvalds, Ilgars,  Bioloģija Latvijas Universitātē (1919-1944) = Biology at the University of Latvia (1919-1944) / Ilgars Grosvalds, Irēna Berga..    Bibliogr.: 73.-75.lpp.    Kopsav. angļu val.  Zinātņu vēsture un muzejniecība Latvijas Universitātes raksti ; 800.sēj., (2014), [60.]-75.lpp. : tab. ISSN 1407-2157. ISBN 978-9984-45-919-9.

  

Elektroniskie resursi:

Kārļa Ābeles darbi Valmieras un novadu bibliotēkās