Datubāzes

Valmieras bibliotēkas abonētās datubāzes:

 

EBSCO eBook Public Library Collection

 

Aptver 43 000 e-grāmatu nosaukumus, kas speciāli atlasīti atbilstoši publisko bibliotēku lasītāju vajadzībām. Kolekcija piedāvā gan populāru pieaugušo un jauniešu daiļliteratūru, gan plašu izglītojošu literatūras klāstu. Vairāk informācijas par EBSCO eBook Public Library Collection izmantošanu meklē ŠEIT.

 

Pēc grāmatu lejupielādes, tās lietotājiem ir pieejamas arī bezsaistes režīmā. Jautā bibliotekāram paroli attālinātai pieejai! http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s6188832&p...

 

Britannica Library

 

Interneta enciklopēdija, kurā atrodama informācija par visdažādākajiem tematiem - dzīvniekiem, mākslu, ģeogrāfiju, sportu, reliģiju, matemātiku, u.c. Uzzināt vairāk.

 

Paroli pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotekā reģistrētie lietotāji, interesējoties par to bibliotēkā vai pa e-pastu. 

Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti:

http://library.eb.co.uk/storeschoolcard?id=valmieralibrary

 

Lursoft laikrakstu bibliotēka - News.lv

 

Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums Internetā, kas vidēji ik dienas tiek papildināts ar tūkstots jaunām publikācijām. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada. Lursoft laikrakstu bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā ne tikai lasīt publikācijas Internetā, bet arī meklēt rakstus pēc vēlamajiem parametriem un iespēju tos komentēt.

 

Letonika

 

Portāls letonika.lv piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama:

  • 11 enciklopēdijās, 13 vārdnīcās un citos uzziņu resursos
  • kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem
  • latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem
  • valodas atbalsta krātuvē ar palīgrīkiem latviešu valodai 

Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti:

http://letonika.lv/Login.aspx#section-clients

Paroli pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotēkā reģistrētie lietotāji, interesējoties par to bibliotēkā vai pa e-pastu.

 

Nozare.lv


Biznesa portāls Nozare.lv ir nacionālās ziņu aģentūras LETA informācijas pakalpojums, kurā, apvienojot LETA speciālistu zināšanas un pieredzi operatīvās un analītiskās informācijas sagatavošanā, vienkopus tiešsaistes režīmā pieejama aktuālākā un kompetentākā biznesa informācija.

Biznesa informācija, kas pieejama Nozare.lv palīdz uzņēmumu vadošajiem darbiniekiem būt informētiem gan par savu, gan apkārtējo biznesa vidi, kas ietekmē uzņēmuma veiksmīgu darbību, attīstību un konkurētspēju.

 

LETA

 

LETA arhīvs ir viens no plašākajiem uzņēmuma darbībā nepieciešamās informācijas avotiem. Arhīvā uzkrātie materiāli dod Jums iespēju iegūt pilnīgu informāciju, kā arī viegli un ātri analizēt un prognozēt notikumus laika gaitā. Katru mēnesi LETA arhīvs papildinās par 60,000 informācijas vienību, un šobrīd tajā ir vairāk nekā 4 miljoni ierakstu. Arhīvs pieejams trijās valodās: latviešu, angļu un krievu.

 

 

Līdz 31. maijam lieliska iespēja attālināti lasīt e-grāmatas krievu valodā no 3 pazīstamiem izdevējiem un grāmatu tirgotājiem - BiblioPlanet, Non-fiction library, BiblioRossica.

Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar uzņēmumu MIPP International līdz 2020.gada 31.maijam Latvijas bibliotēkām programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros piedāvā e-grāmatu bezmaksas izmēģinājumu no pazīstamiem izdevējiem un grāmatu tirgotājiem:

Raksti uz [email protected], saņem autorizācijas datus un lasi e-grāmatas no mājām!

__________________________________________________________________________________________________________

Читайте электронные книги и слушайте аудиокниги на русском языке! Предлагаем ознакомиться с 3 замечательными электронными ресурсами на русском языке:

Ресурсы доступны до 31 мая. Чтобы получить пароль доступа, свяжитесь с нами: [email protected]

__________________________________________________________________________________________________________

 

Papildus informācija par visām e-grāmatu platformām un lietošanas pamācības:

Больше информации о коллекциях данных ресурсов:

Biblioplanet ir pieredzējis grāmatizdošanas uzņēmums, kas galvenokārt fokusējas uz drukātiem izdevumiem no bijušajām padomju republikām, kā arī uz krievu akadēmisko literatūru. Augot pieprasījumam pēc kvalitatīvām e-grāmatām no Krievijas, uzņēmums atbalsta drukāto izdevumu transformāciju uz digitālo formātu un cenšas pirmkārt apmierināt savu klientu – bibliotekāru, studentu, akadēmiskā personāla, zinātnieku un pētnieku – vajadzības. Biblioplanet Basic Academic Collection piedāvājumā ir vairāk nekā 70 000 augstas kvalitātes krievu daiļliteratūras, valodniecības, vēstures, juridiskās literatūras, ekonomikas, sociālo zinātņu un kultūras e-grāmatas.

__________________________________

BiblioPlanet Basic Academic Collection - доступ к коллекции из более 70000 высококачественных русскоязычных книг по литературе, истории, философии, социологии, политологии, культурологии, искусству, религиоведению, экономике и современной литературе.

 

Non-fiction library ir tiešsaistes bibliotēka-grāmatveikals, kas piedāvā e-grāmatas par tādu daudzpusīgu tematiku kā biogrāfijas, biznesa literatūra, kultūra un māksla, vēsture, sociālās zinātnes, medicīna, filosofija, ezotērika u.c. Izmēģini arī tematiskās kolekcijas un audiogrāmatas!

Lietošanas pamācība

_________________________________

Библиотека Нон-фикшн – это электронная библиотека, включающая научную и образовательную литературу, издания по саморазвитию и интеллектуальному досугу (в качестве бонуса – один раздел художественной литературы).

Руководство пользователя

 

BiblioRossica ir mūsdienīga elektroniska bibliotēku sistēma, kas paredzēta pētniekiem, pasniedzējiem un studentiem. Tajā pārstāvētas zinātniskās un mācību literatūras kolekcijas humanitārajās, tehniskajās un dabas zinātnēs. BiblioRossica katalogs regulāri tiek papildināts, un šobrīd tajā pieejami vairāk nekā 20 000 izdevumu, kuri apvienoti pamata, speciālajās un izdevēju kolekcijās, kā piemēram, mācību literatūra, vadošo Krievijas zinātnisko izdevniecību literatūra, vecumposmu psiholoģija, nanotehnoloģijas, bioekeoloģija, menedžments mākslas un kultūras sfērās, pedagoģija, arhitektūra un urbānistika, kā arī citās disciplīnās. Lasi krievu un angļu valodās!

Lietošanas pamācība

_________________________________

БиблиоРоссика - современная электронно-библиотечная система, предназначенная для исследователей, преподавателей и студентов. В ней представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным, техническим и естественным наукам, но помимо научной и учебной литературы, Вы здесь найдете научно-популярную, художественную литературу и нон-фикшн.

Руководство пользователя

 

*Informācija no Kultūras informācijas sistēmu centra tīmekļa vietnes.

 

 

 

Vidzemes Augstskolas abonētās datubāzes

(pieejamas no ViA datoriem vai autorizējoties iekštīklā):

 

Web of Science

 

Web of Science ir vadošā elektronisko resursu pētniecības platforma, kuru veido kompānija Thomson Reuters. Vienota platforma nodrošina integrētu pieeju augstas kvalitātes literatūrai, palīdz atrast jaunākās un nozīmīgākās zinātniskās publikācijas augsta ietekmes faktora žurnālos, konferenču krājumos u. c. kā arī parāda zinātnisko publikāciju citēšanu. Tematiskais aptvērums: Sociālās un humanitārās zinātnes, eksaktās zinātnes.

 

http://apps.webofknowledge.com

 

Bibliogrāfiskā, pilntekstu un citējamības datubāze SCOPUS

 

Scopus (izdevējs Elsevier) ir pētnieciskās literatūras bibliogrāfiskā citējamības datubāze, Datubāzē norādīts zinātnisko rakstu citējamības indekss. Rakstu pilnos tekstus var lejupielādēt tikai no tiem žurnāliem, kas pieejami ViA abonētajās datubāzēs vai pieejami brīvpieejā. Tematiskais aptvērums: Sociālās un humanitārās zinātnes, eksaktās zinātnes.

 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

 

 

ScienceDirect

 

ScienceDirect ir viena no pasaulē lielākajām zinātnisko, tehnisko un medicīnas rakstu datubāzēm, kas aptver izdevniecības Elsevier Science žurnālu pilntekstus. Tematiskais aptvērums: Eksaktās zinātnes, tehniskās zinātnes, sociālās un humanitārā zinātnes.

 

https://www.sciencedirect.com/

 

EBSCO HOST

 

EBSCO -  ir daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāzu platforma, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm. Tematiskais aptvērums: Humanitārās, sociālās, eksaktās un dabas zinātnēm ( politika, vēsture, psiholoģija, filozofija, ētika,  ģeogrāfija, bioloģija, ķīmija, matemātika, fizika u.c. 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cookie,ip,url&community=...

 

 

EIROPA.LV - palīgs tūrisma profesionāļiem (nozares ziņas, ziņu arhīvs, vēstkopas u.c. profesionālā informācija).

 

Laikraksts The Baltic Times (angļu val.)

  Brīvpieejas datubāzes:

 

Nacionālā enciklopēdija

 

Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā vietne www.enciklopedija.lv ir universāls un drošticams informācijas resurss latviešu valodā tiešsaistē, izmantojams bez maksas. Vietnes saturs ir nepārtrauktā pilnveides procesā, aptverot visplašāko tēmu loku multimediālā veidā. Šķirkļus papildina fotogrāfijas, tabulas, grafiki, kartes, audio un video ieraksti, hipersaites un norādes uz saistītiem resursiem, literatūras avotu saraksti. Šķirkļu tapšanā bijuši iesaistīti vairāki simti attiecīgo tēmu un jomu vadošie speciālistu, vairumā gadījumu – zinātnieki.

 

 

Latvijas Vēstnesis

 

“Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas Republikas oficiāls periodisks elektroniskais izdevums, kas bez maksas pieejams vietnē www.vestnesis.lv. Vietnē tiek publicēti normatīvie un citi tiesību akti un oficiālie paziņojumi. Pamatojums: tikai persona, kura zina savas tiesības, spēj tās efektīvi īstenot un aizstāvēt nepamatota aizskāruma gadījumā. 

 

Centrālās statistikas pārvaldes datubāze

 

 

Likumi.lv

 

Latvijas Republikas tiesību akti.

 

Hugo.lv

 

Hugo.lv ir Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma, kas brīvi pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Tā nodrošina automatizētu tulkošanu, runas atpazīšanu un runas sintēzi, kā arī dažādus rīkus daudzvalodu atbalstam e-pakalpojumos.

Platforma ir īpaši pielāgota latviešu valodai un valsts pārvaldes dokumentiem, līdz ar to tulkošanas kvalitāte ir daudz augstāka, nekā tulkošanai izmantojot citus tiešsaistes tulkošanas pakalpojumus. Tāpat Hugo.lv platformas lietotāji var izmantot tulkošanas asistentu ērtākai dokumentu tulkošanai.

Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm

 

Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas izstrādāto un apstiprināto terminu sakopojums, kuram pievienoti arī citi terminu krājumi. 

 

http://termini.lza.lv/term.php