Par mums

Valmieras pilsētas pašvaldības un Vidzemes Augstskolas drosmīgais lēmums apvienot resursus un veidot kopīgu, demokrātisku bibliotēku ir devis iespēju radošai un intensīvai attīstībai.

Visu paaudžu valmieriešiem, studentiem un akadēmiskajam personālam tiek piedāvāts plašs pakalpojumu klāsts šodienas vajadzībām atbilstošās telpās ar labu informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu. Bibliotēka ir zināšanu centrs un sabiedrības tikšanās vieta.

 

 

 

 

Valmieras bibliotēka ir Valmieras pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Tā veic arī reģiona galvenās bibliotēkas funkciju - kalpo kā konsultatīvais centrs novadu publiskajām un skolu bibliotēkām.

Vidzemes Augstskolas bibliotēka ir Vidzemes Augstskolas struktūrvienība ViA akadēmiskajai un zinātniskajai darbībai nepieciešamo informatīvo resursu plānošanas un piesaistes nodrošināšanai.

 

Misija: radīt un pilnveidot vidi, kas rosina zinātkāri, nodrošina pieeju informācijai un veicina zināšanu apguvi, popularizē gudrību. Misija: atbalstīt ViA zinātniski pētniecisko darbību un papildināt Vidzemes reģiona iedzīvotājiem pieejamo bibliotekāro pakalpojumu klāstu, tādējādi veicinot ViA attīstību un integrējot ViA Vidzemes reģiona izglītības un kultūrvidē.

 

Valmieras integrētā bibliotēka ir Latvijā jauna pilsētas un reģionālās augstskolas bibliotēku sadarbības forma. Izstrādājot integrētās bibliotēkas koncepciju, ievērota informācijas sabiedrībai raksturīgā publisko un zinātnisko bibliotēku saplūšanas tendence, ir izmantota pilsētu un augstskolu apvienoto bibliotēku pieredze Ziemeļvalstīs un ASV.

Pamatprincips - juridiski un finansiāli neatkarīgas bibliotēkas profesionāli sadarbojas, koordinējot, sapludinot un racionāli izmantojot informatīvos un personāla resursus un paplašinot piedāvātos pakalpojumus.

Sadarbības mērķis - veidot mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru Valmieras bibliotēkas un Vidzemes augstskolas zinātniskās bibliotēkas tālākai sadarbībai, veicinot akadēmiskās vides un sabiedrības mijiedarbību, nodrošinot informācijas un zināšanu pieejamību sabiedrībai, reģiona kultūrvēsturiskās vides tradīciju apzināšanu un tālāku izkopšanu, strādājot kā multifunkcionālam centram.

 

 

Vairāk par bibliotēku iespējams uzzināt Valmieras integrētās bibliotēkas 10. jubilejai veltītā IZDEVUMĀ.

 

Bukletā var lasīt uzrunas un labus vārdus Valmieras integrētās bibliotēkas 10. jubilejā, aplūkot Valmieras bibliotēku vēsturi uz laika skalas, iepazīties ar Valmieras integrētās bibliotēkas darbiniekiem un uzzināt par piedāvātajiem pakalpojumiem, aktivitātēm, īstenotajiem projektiem, funkcijām un vērtībām.