Par mums

 

 

Valmieras integrētā bibliotēka ir Latvijā jauna pilsētas un reģionālās augstskolas bibliotēku sadarbības forma.

Izstrādājot integrētās bibliotēkas koncepciju, ievērota informācijas sabiedrībai raksturīgā publisko un zinātnisko bibliotēku saplūšanas tendence, ir izmantota pilsētu un augstskolu apvienoto bibliotēku pieredze Ziemeļvalstīs un ASV.

Pamatprincips - juridiski un finansiāli neatkarīgas bibliotēkas profesionāli sadarbojas, koordinējot, sapludinot un racionāli izmantojot informatīvos un personāla resursus un paplašinot piedāvātos pakalpojumus.

Sadarbības mērķis - veidot mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru Valmieras bibliotēkas un Vidzemes augstskolas zinātniskās bibliotēkas tālākai sadarbībai, veicinot akadēmiskās vides un sabiedrības mijiedarbību, nodrošinot informācijas un zināšanu pieejamību sabiedrībai, reģiona kultūrvēsturiskās vides tradīciju apzināšanu un tālāku izkopšanu, strādājot kā multifunkcionālam centram.

Vairāk par bibliotēku iespējams uzzināt Valmieras integrētās bibliotēkas 10. jubilejai veltītā IZDEVUMĀ.

 

 

BIBLIOTĒKAS TELPU PLĀNI

 

1. stāvs

 

 

2.stāvs