Greste, Jānis

Vārds   

Jānis

Uzvārds   

Greste

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1876.gada 5.jūlijā

Miris   

1951.gada 2.februārī

Apbedīts   

Raiņa kapos

Joma

 

Nodarbošanās

Skolotājs, muzeju darbinieks, literāts

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Smiltenes pagasts

Pilsēta

 

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

Skolotājs Valmierā (1904-1906)

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Greste Jānis (1876.5.VII Smiltenes pag. - 1951.2.II Rīgā, apbedīts Raiņa kapos) - skolotājs, muzeju darbinieks, literāts.
Dzimis skolotāja Jēkaba Grestes ģimenē. Mācījies Strautiņu (Ķemera) pamatskolā, kur tēvs strādāja par skolotāju. Beidzis Alsviķu pagastskolu, Pleskavas pilsētas skolu, Pēterburgas skolotāju institūtu (1903). Studējis Pēterburgas universitātes Dabaszinātņu fakultātē (1910-1912), Pēterburgas komercinstitūtā (1912-1918). Strādājis par skolotāju Valmierā (1904-1906), Rīgā (1906-1910), Pēterburgā (1910-1921), Jēkabpilī (1921-1922), Jelgavā (1922-1934). Bijis Finanšu ministrijas Zemes bagātību pētīšanas institūta konsultants (1936-40), LPSR ZA Ģeoloģijas un ģeogrāfijas institūta muzeja pārzinis (1946-1951). LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks (1946).
Greste ierīkojis Latvijas Skolotāju savienības Pedagoģisko muzeju (1923, ar ekspozīcijām par izcilākajiem latviešu rakstniekiem). Latvijas Derīgo izrakteņu muzeju. Grestes savāktie materiāli ir pamatā vairāku muzeju kolekcijām.
Pēterburgā Greste kļuva par vienu no Rūdolfa Blaumaņa tuvākajiem draugiem, 1908.gadā pavadīja viņu uz Takaharju sanatoriju Somijā. Grestes atmiņas par Rūdolfu Blaumani publicētas krājumā "Rūdolfs Blaumanis"(1923). Daudz dabaszinātnisku un pedagoģisku rakstu Greste publicējis periodikā, sarakstījis grāmatu "Latvijas derīgie izrakteņi" (1937). Grestes autobiogrāfiskos tēlojumus, vēstules L. Volkova apkopojusi grāmatā "... kā dzeņa vēders" (1977), "Krist un celties" (1990).
Raiņa kapos uzstādīts tēlnieka L. Blumberga veidots piemineklis J. Grestem.

 
Literatūra:

 • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 215. lpp.
 • Volkova L. Jānis Greste//Greste J. Krist un celties. R., 1990.
 • Krūze A. "Jāmācās valstiski domāt un valstiski darīt". Jānim Grestem-125//Skolotājs, 2001,4.
 • Jānis Greste//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,2000.-6.sēj.,10651.-10652.sl.
 • Jānis Greste//Es viņu pazīstu.-Rīga:biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-185.lpp.
 • Dābols, Andrejs Jānim Grestem - 120 :[Sakarā ar ped., muzeju darbin., literāta (1876-1951) 120.dz.d.] // Zemgales Avīze - 1996. - 2.jūl. - ( Kultūrvēsturisks pielikums Nr. 10 ).
 • Greste, Jānis Īsi fragmenti no Jāņa Grestes grāmatas "Krist un celties" :[ped. (1876-1951) atmiņas] // Skola un Ģimene - 1992. - Nr.1 5.lpp. - ( Pielikums Nr.1 ).
 • Ķuzāne, Lucija Es esmu bagāts... :[Sakarā ar ped. Jāņa Grestes 120.dz.d. (1876-1951)] // Jēkabpils Vēstnesis - 1996. - 6.jūl.
 • Ķuzāne, Lucija Es esmu bagāts... :[Sakarā ar ped. Jāņa Grestes 120.dz.d. (1876-1951)] // Jēkabpils Vēstnesis - 1996. - 6.jūl.
 • Rauhvargers, Eižens Jānim Grestem - 120! :[Par ped. (1876-1951)] // Mazpulks - 1996. - Nr. 3 7.lpp.
 • Ziema, Gunārs Tikšanās ar pedagogu Jāni Gresti :[Atmiņas par ped. un literātu (1876-1951)] // Rūjienas Vēstnesis - 1997. - 29.aug. 7.lpp

 

Elektroniskie resursi:

Par Jāni Gresti

Jāņa Grestes darbi Valmieras un novadu bibliotēkās