Nozīmīgas personības KAUGURU pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1991. gadam

Last changed on Ce, 28/10/2021 - 09:23

Pievienots​: 24.10.2021.

Sagatavoja: Gundega Lapiņa, Daiga Miglava

Organizācija​: Mūrmuižas bibliotēka un Kauguru pagasta bibliotēka

 

Kauguru ciema Briškās notika pirmā zemnieku sapulce, kurā apvienojās 10 saimniecības, izveidojot vienu no pirmajiem pieciem kolhoziem Valmieras apriņķī. Pēc šīs pirmās sapulces, kurā piedalījies arī Kārlis Jēkabsons no pagasta izpildu komitejas un pārstāvji: Gredzena, Martīnova u.c., uzbrukuši nepazīstami cilvēki, atskanējuši šāvieni, tomēr nevienam nav trāpījuši – tāds stāsts glabājas kolhoza Kaugurieši 50 gadu piemiņas albumā.

Aivars Ustups atceras: «Pastāstīšu pa kolhoza dibināšanu Briškās, jo puika būdams, to pats savām acīm skatīju. Kocēnos bija nodibinājies pirmais kolhozs Gaujmalietis. Tolaik tēvs kaut kā vienā brīdī bija ieskaitīts kulakos. Tad viņš bija braucis uz Valmieru skaidroties, ka viņš nekāds kulaks nevar būt, ka viņam ir visi papīri un ka viņam nekas nepieder. Valmierā viņam bija atbildēts, ka visvienkāršākais, kā izkļūt no kulaku sarakstiem, ir dibināt kolhozu Kauguros. Kurš to uzsāka, es nezinu, vai nu viņš, vai arī citi sāka saprast, ka laikam nāksies vien to darīt. Sanāca vīri uz sapulci Briškās. Cik es atceros, bija divas vai trīs kopā nākšanas. Pirmajā reizē sanāca nedaudzi. Otrā reizē jau bija krietni vairāk. Trešā reize bija 48. gada 8. janvārī. Tagad to dibinātāju vārdi ir akmenī iekalti Mūrmuižas Pagastmājas priekšā. Nodibināja kolhozu. Šķēpu Jānis bija par priekšsēdētāju. Tēvs, it kā kulaks vai skaitījās, bet bija vietnieks.”

Ar kolektivizācijas gaitu un saimnieciskās dzīves attīstību padomju periodā Kauguru pagastā aicinām iepazīties materiālā:

NOZĪMĪGAS PERSONĪBAS KAUGURU PAGASTS SAIMNIECISKAJĀ ATTĪSTĪBĀ LAIKA PERIODĀ NO 1945. – 1991. GADAM

 

Atslēgvārdi

Vietas: Kauguru pagasts, Valmieras apriņķis, ‘Briškas”, “Lejasbriškas”, “Salasmīļi”, “Jaunrūgumi”, “Trumpji”, “Kātiņi”, “Miezīši’, “Vagaļi”, “Ķiguļi”.

Institūcijas: Mūrmuižas Tautas universitāte, L/A“Progress”, L/A “Kaugurieši”, L/A “Brīvais zemnieks”, L/A “Gaišais rīts”, kolhozs “Kaugurieši”, Kauguru pamatskola.

Personas: Aivars Ustups, Kārlis Ustups, Dāvis Zaķis, Kārlis Jonass, Voldemārs Sprigasts, Jānis Šķēps, Hermīne Pūka, Pēteris Miglavs, Jānis Gailītis, Kārlis Jēkabsons, Gredzena, Martinova, Jānis Pētersons, Eduards Jākobsons, Tenis Tomsons, Voldemārs Stāks, Marija Sīraps, Alberts Riekstiņš, Artūrs Kreklis, Natālija Akotiņš, Pēteris Pūka, Alma Vīksna, Hermanis Upe, Pēteris Sprigasts, Jānis Tilleris, Francis Rutkovskis, Anna Briede, Alberts Znots, Oskars Pelēkzirnis, Pēteris Ozoliņš, Vilis Liniņš, Jānis Bergs, Jānis Cimdiņš, Mārcis Vīksna, Jānis Zariņš, Reinholds Zīdermanis, Vladimirs Gailis, Artūrs Eglītis, Ieva Niezere, Jānis Cincis, Hermanis Čoka, Ivars Celmiņš, Jānis Ozols, Gunārs Freimanis, Elza Pumpure, Laimonis Spunde, Ilgors Niezers, Jānis Zvirbulis, Imants Mangulis, Jānis Aboliņš, Dzidra Ozola, Elza Ozola, Rasma Tillere, Jānis Miķelsons, Inta Cince, Pēteris Griezāns, Silvija Griezāne, Jānis Lukašēvics, Vasilijs Mironovs, Jānis Rosovs, Pāvels Radziņš, Arvīds Vīksna, Inta Purmale, Lūcija Vlasova, Fanija Suvurenkova, Ērika Spunde, Laimonis Prātiņš, Haralds Celms, Mihails Krilovs, Rita Lapiņa, Edgars Lapiņš, Pēteris Sņežko, Valentīna Gabrānova, Anfisa Knutova, Nikita Knutovs, Maiga Skreitāle, Kārlis Zūpe, Aleksandrs Lāzers, Jānis Salenieks, Maiga Strada, Jānis Sermulis, Edvīns Dālderis, Valdis Pakulis, Alfonsa Bērziņa, Augusts Eiduks, Rasma Gintere, Anita Gaile, Janīna Kecioriene, Edīte Keiša, Aina Vīksna, Melānija Zvirbule, Jānis Lācis, Zenta Medne, Bonifācijs Mednis, Laimonis Rosovs, Marija Sopožņikova, Aleksandrs Sopožņikovs, Māra Tora, Vladislavs Tutins, Rudīte Rozenblate, Andris Muižnieks, Lidija Ulpe, Uldis Tora, Nikolajs Kokarēvičs, Ēvalds Kokarēvičs, Elmārs Keišs, Aina Gravāne, Gunta Melbārde, Nadīna Dambīte, Elza Ozoliņa, Tālivaldis Daiga, Jānis Ķepis, Ansis Ābele, Rūta Gredzena, Millija Brence, Vija Krekle, Dzintra Krūmiņa, Aina Iesmiņa, Gundega Klapere, Zaiga Miglava, Anda Straumīte, Anda Kundziņa, Irīda Ivule, Aina Saleniece, Dace Lauva, Valdis Mieriņš, Biruta Daiga, Raimonda Cielēna, Vera Mazurēviča, Zinta Kapzeme, Ineta Zīdere, Rasma Zvirbule, Artūrs Skrastiņš, Iveta Rambola, Raita Tūtina, Vidvuds Maile, Janīna Ķepe, Dace Girgensone, Elēna Moiseja, Dainis Muhins, Osvalds Ozoliņš, Juris Kaužēns, Maija Balode, Valentīna Uzāre, Liene Vazdiķe, Liene Alaine, Rasma Freimane, Velta Markovska, Solveiga Liepiņa, Valentīns Ozols, Aina Kauce, Maija Neilande, Renāte Jansone, Ranta Šmite, Māra Lāne, Svetlana Mača, Nellija ZICE, Edīte Ozola, Vija Pikšēna, Edgars Jansons, Jānis Polis, Māra Blate, Kārlis Neilands, Ērika Klapere, Jānis Miglavs, Zaiga Muižniece, Hilda Steikmane, Ilga Bērziņa, Ilmārs Dundurs, Marita Bondarenko, Dace Pēkšēna, Miervaldis Kaulakāns, Jānis Cielēns, Alfrēds Stīpiņš, Jānis Vītols, Sergejs Melngāršs, Antis Rozītis, Ivars Vīksna, Voldemārs Blūms, Arnis Golubovskis, Anita Golubovska, Raitis Zīders, Ēriks Ampermanis, Juris Gailis, Bruno Zellis, Agris Klapers, Ainārs Markvarts, Rolands Rudzītis, Jānis Gredzens, Zaiga Stīpiņa, Jautrīte Radziņa, Pēteris Tupikēvičs.

Tabs