Teātra spēlēšanas tradīcijas Mazsalacā

Last changed on Ot, 21/05/2019 - 09:16

Atslēgvārdi: Liene Apsīte, Ramatas pagasts, Marija Pēkšēna, Ģertrūde, Birgers, Kristaps Linde, Milda Mitāne, Muižniece, Olga Strauta, Kārlis Ārgalis, Milda Vidovska, Emma Pētersone, Eižens Muižnieks, Elizabete Tauliņa, Jansons, Jānis Strauts, Dreimanis, J. Āboltiņš, A. Meļķis, H. Trops, V. Budža, Celma, M. Grūbe, K. Bole, J. Zviedris, Nellija Nurmika, Harijs Gercs , Zenta Eglīte, Vīgants Blāķis, Viktors Balgalvis, Dz. Treimanis, Agate Lejiņa, Otomija Andersone, Varis Brasla, Ivars Čaks, Pēteris Lūcis, Antonija Jansone, Viktors Jansons, Maija Priedāja, Inese Zumberga, Agris Māsēns, Dace Jurka, Baiba Bīviņa

Iestādes, biedrības: Mazsalaca, Mazsalacas novads, Mazsalacas pilsētas bibliotēka, Rīgas Latviešu biedrība, Rīgas Latviešu teātris, Saviesīgās biedrības nams, Izglītības biedrība “Venus”, LU Mazsalacas studentu biedrība, Mazsalacas dramatiskais kolektīvs, Valtenbergu muiža, Mazsalacas amatierteātris, Mazsalacas strādnieku arodbiedrība, Raiskas mantinieku fabrika, tekstilrūpniecības dramatiskais pulciņš, Mazsalacas tautas nams, Mazsalacas tekstilfabrikas strādnieku dramatiskais pulciņš, kolhozs “Jaunais Ceļš” , Mazsalacas kultūras nams, Mazsalacas kultūras nama dramatiskais kolektīvs, Mazsalacas septiņgadīgā skola, Mazsalacas Jauniešu dramatiskais ansamblis, Mazsalacas Jauniešu dramatiskais kolektīvs, Rīgas Kultūras darbinieku tehnikums (RKDT), Mazsalacas Drāmas ansamblis, Mazsalacas amatierteātris, Valmieras rajona drāmas ansambļu salidojums Mazsalacā.

Vietvārdi: Skaņaiskalns, Ramata

 

Teātra spēlēšanas tradīcijas Mazsalacā