Jaunvāles pagasta koris

Jaunvāles pagasta koris. Pirmajā rindā no kreisās: Anna Markova, viena no kora labākajām dziedātājām, Aina Jakoliņa, (nezināma), Austra Negribe, E. Brīvkalne,  Elza Jēkabsone, (nezināma) un Anna Smukule. 20. gs 30. gadi. (Foto no Annas Vītolas personīgā arhīva)

Katalogs: 
Mediju datubāze
86.28 KB Lejupielādēt