Manas dzimtas stāsts

 

Valmieras integrētā bibliotēka aicina skolēnus piedalīties konkursā "Manas dzimtas stāsts - "Ģimenes īpašā grāmata"".

 

Konkursa laiks: 1. februāris - 15. aprīlis

Konkursa mērķis: Veicināt skolēnu interesi par mūsu valsts vēsturi, izzinot savas dzimtas vēsturi, lasīšanas tradīcijas, novērtējot un apzinot grāmatas lomu dzimtā.

Uzdevums: Atrast, saklausīt, pierakstīt kāda dzimtas cilvēka stāstu par grāmatas īpašo lomu ģimenē - tā bijusi atbalsts ģimenei grūtos brīžos, grāmata ir bijusi aizliegta lasīt un to ģimene ir noslēpusi, grāmata ir bijusi atklājums dzimtas cilvēkiem, grāmata ir bijusi iespēja iegūt izglītību, radījusi humoru un prieku ģimenē utt.

Apjoms un dalībnieku vecums nav noteikts, vērtēta tiks stāsta autora iedziļināšanās tēmā un individuālais izteiksmes veids.

Darbu vērtēs Valmieras integrētās bibliotēkas žūrijas komisija 3 cilvēku sastāvā.

Darbu iesniegšana Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā līdz 15. aprīlim.

Konkursa noslēguma pasākumā 15. maijā - sponsoru un bibliotēkas dāvātas balvas.

 

Izstāsti savu stāstu!