Mācību materiāli: News.lv portāla izmantošana

News.lv - Lursoft laikrakstu bibliotēka

 

- News.lv treniņš: ŠEIT

- Palīgs News.lv portāla izmantošanā: PDF