Interneta resursi

Eiropas Savienība

 

Eiropas Savienības portāls

Eiropas Komisija

Eiropas Parlaments

Eiropas Savienības Padome

EUROPE DIRECT Informācijas tīkls

Eiropas Kopienu tiesa

Eiropas ombuds

Reģionu komiteja

Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komiteja

Eiropas Centrālā Banka

Eiropas Investīciju Banka

Eiropas Revīzijas palāta

EU TUBE

Baltijas Asambleja

Sabiedrības veselības aizsardzība

SOLVIT

Klimata pārmaiņas

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

Eiropas Kopienu oficiālo publikāciju birojs

Eiropas Savienības Oficiālo publikāciju biroja Grāmtnīca  

 

 Interneta resursi Latvijā

 

Latvijas Eiropas Savienībā

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā

Informācijas un diskusiju vortāls: www.esmaja.lv

Eiropas Patērētāju informēšanas centrs 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum

ES fondi

 

Nozaru ministriju mājas lapas

Aizsardzības ministrija

Ārlietu ministrija

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

Iekšlietu ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Kultūras ministrija

Labklājības ministrija

Satiksmes ministrija

Tieslietu ministrija

Veselības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Zemkopības ministrija

Valsts kanceleja

 

Nevalstiskās organizācijas

 

Eiropas kustība Latvijā

Klubs ”Māja” – jaunatne vienotai Eiropai

Latvijas Pašvaldību savienība

Sabiedriskās politikas centrs „Providus”

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai