Jaunumi

Zētālers, Roberts

Viss mūžs

 

Saskaņā ar dzimšanas apliecību, kura viņa skatījumā nebija pat iztērētās zīmogtintes vērta, Egeram apritēja septiņdesmit deviņi gadi. Viņš bija izturējis ilgāk, nekā pats jebkad būtu uzlūkojis par iespējamu, un kopumā varēja būt apmierināts. Viņš bija pārcietis savu bērnību, karu un lavīnu. [.] Viņš bija mīlējis. Un bija iemantojis nojausmu par to, kurp var aizvest mīlestība. Nekad nebija apjucis tiktāl, lai ticētu Dievam, un nebaidījās no nāves. Viņš nespēja atcerēties, no kurienes ir nācis, un beigu beigās nezināja arī, uz kurieni aizies. Taču uz starplaiku, uz savu mūžu viņš varēja atskatīties bez nožēlas, ar aprautiem smiekliem un vienu vienīgu lielu brīnīšanos...

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs