Jaunumi

Valters Benjamins

Vardarbība un melanholija

 

Grāmatā ietvertās desmit esejas ir pirmpublicējums latviešu valodā. "Grāmatā apkopoti darbi, kas var sniegt atslēgu Valtera Benjamina meklējumu un atradumu izpratnei," raksta krājuma sastādītājs un tulkotājs Igors Šuvajevs. Krājumā iekļauta Benjamina klasiskā eseja par vardarbību un kailo dzīvību. Benjamins raksta arī par moderno kapitālismu kā reliģiju, par teokrātisko anarhiju un mesiānismu, par kritiku un literatūrzinātni, par mākslas reproducējamību un atklāj franču intelektuālos meklējumus.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs