Jaunumi

Varas Latvijā : no Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgajai valstij : esejas

 

Valstiskums Kurzemes un Zemgales hercogistē (1562-1795) / Mārīte Jakovļeva. Latvija Krievijas impērijas sastāvā: tradīcijas pārvērtības 18.-19. gadsimtā / Toms Ķikuts. Latvijas autonomijas jautājums: no jaunās strāvas līdz latviešu pagaidu nacionālajai padomei / Edgars Ceske. Starp provinci un impēriju: Latvijas autonomijas idejas attīstība līdz pirmajam pasaules karam / Ivars Ījabs. Ceļā no nekurzemes uz apsolīto zemi: Latgales un Latgales kongresa devums Latvijas valstiskuma idejas veidošanā / Inese Runce. Pirmā pasaules kara nozīme Latvijas valsts tapšanas procesā / Jānis Šiliņš. Kad dzima Latvijas valsts? / Inesis Feldmanis. Latvijas vēsture postkoloniālās perspektīvas skatījumā: PSRS koloniālā politikā Latvijā / Gatis Krūmiņš. Iztēlotā Latvija / Toms Ķencis. Kā izveidot nāciju? Latviešu nacionālisms un nācijas sociālā konstruēšana / Agita Misāne.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs