Jaunumi

Māris Atgāzis

Tuvcīņas ieroči Latvijā 10.-13. gadsimtā

 

Arheologs Māris Atgāzis (1935-2018) Baltijas vēsturnieku aprindās ir pazīstams kā Latvijas seno ieroču, kara mākslas un zemgaļu maztautas pētnieks. Seno ieroču tēmai bija veltīta arī viņa doktora disertācija “Tuvcīņas ieroči Latvijā 10.-13. gadsimtā”. Māris Atgāzis tajā klasificē un tipoloģiski analizē vēlā dzelzs laikmeta tuvcīņas ieročus, definē to hronoloģiju un izplatību, skaidro ieroču attīstības likumsakarības un etniskās izpausmes ieroču formās, kā arī pēc rakstīto avotu liecībām mēģina noteikt seno ieroču izmantošanas veidu. Grāmatas pielikumā ievietotas darba biedru, skolnieku un ģimenes locekļu atmiņas par Māri Atgāzi, kā arī viņa sagatavota publikāciju bibliogrāfija. 

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs