Jaunumi

Ruta Vēra

Sieviete no desmitās kajītes

 

Tas bija iecerēts kā īsts sapņu ceļojums. Ziemeļblāzma. Ekskluzīvs prezentācijas brauciens ar luksusa kruīza kuģi kopā ar preses pārstāvjiem, un Lo Bleklokai tā vienlaikus ir iespēja atgūties pēc šokējoša pārdzīvojuma. Tomēr viss izvēršas pavisam citādi... Pamodusies no kliedziena, Lo saspringti ieklausās naktī un dzird skaļu šļakstu, it kā no blakus kajītes jūrā tiktu izsviests cilvēka ķermenis. Izsteigusies ārā, viņa pārliecas pār margām un pamana ūdenī šūpojamies kādu gaišu apveidu. Taču blakus esošajā kajītē neviens nav iemitināts, turklāt visi kuģa pasažieri ir uz vietas. Bezmiega nomocītā, satrauktā un arvien pieaugošas spriedzes pārņemtā Lo spiesta samierināties ar domu, ka droši vien kļūdījusies. Bet ja nu tomēr uz kuģa atrodas slepkava? Un viņa ir vienīgā lieciniece... Kā lai aptur slepkavu, ja neviens netic tā esamībai?

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs