Jaunumi

Irēna Bērziņa

Saulrietu spēles mākoņos

 

Šeit viss ir kopā – prieks un sajūsma, vienaldzība un sāpes, neticība un izmisums. Arī mīlestība. Un pāri visam ir piedošanas spēks. Piedošana ir vislielākā no dzīves prasmēm, kas jāapgūst, un to daži no mums mācās mūža garumā. Piedošana visvairāk ir vajadzīga mums pašiem, lai varētu dzīvot saskaņā ar savu sirdsapziņu. Novērtēsim to, kas mums ir dots, – laiks, draugi, darbs un mīlestība. It kā ikdienišķas un vienkāršas vērtības, bet uz tām balstās laimīga cilvēka dzīve. Un mēs taču katrs vēlamies būt laimīgs, vai ne?

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri 

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs