Jaunumi

Erenštreits, Jānis

Kroņu pinējs : Jahnis Zimse

 

Autoram veiksmīgi izdevies sasaistīt vienā veselumā pedagoga, tautas dziesmu vācēja, ērģelnieka, latviešu kora mūzikas pamatlicēja Jāņa Cimzes (1814-1881) un daudzu viņa laikabiedru teikto, rakstīto, atmiņās atstāto, veidojot vispusīgu un krāsainu tautas izglītotāja un mūzikas kultūras pamatlicēja tēlu. Lasot kļūst labi saprotama arī Cimzes mūža traģēdija un arvien lielākā vientulība, sarežģītās attiecības tiklab ar vācu izglītības rīkotājiem un uzraugiem, kā ar jaunlatviešiem. Darbā atrodams arī lielisks ieskats pirmo dziesmusvētku norisē.
 

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunumu arhīvs