Jaunumi

Vaska, Baiba

Rotas un ornaments Latvijā no 13. gs. līdz 18. gs. vidum

 

B. Vaskas grāmatā aplūkota rotu un to ornamenta attīstība laika posmā no 13. gadsimta līdz 18. gadsimta vidum. Pētījumā pirmo reizi aplūkots arī materiāls, kas aizpilda starpposmu starp arheoloģiju un etnogrāfiju, un tās ir 17. gadsimta un 18. gadsimta sākuma rotas. Autore pauž jaunas atziņas latviskā ornamenta pētniecībā. Grāmatā analizēta jauno vēsmu ietekme uz lokālo ornamenta tradīciju un faktori, kas padarīja tās pieņemamas latviešu zemniekiem.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs