Jaunumi

Jānis Čakste. Piemiņas rakstu krājums.

 

Ja Platons apgalvoja, ka atmiņā meklējami atziņas un filozofijas pamati, tad drīkst teikt, ka atmiņās, kas izceļ pareizā vēsturiskā gaismā pagātnes darbus un darbiniekus, dibinās paša pieminētāja, viņa sabiedrības un valsts darbu sekmes. Ar Čakstes vārdu saistīti Latvijas valsts tapšanas pirmie soļi. J. Čakstes piemiņas grāmata veidota ar mērķi objektīvā un kritiski vēsturiskā apgaismojumā nostiprināt tautas atmiņā valstsvīra piemiņu.        

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs