Jaunumi

Kjells Gunnars Hofs

Biznesa ekonomika

 

Saturs: Ekonomika un uzņēmums ; Vērtību radīšana, organizācijas, mērķi un lēmumi ; Ieņēmumu veidošanās ; Uzņēmējdarbības izmaksas ; Finanšu pārskats ; Finanšu pārskata analīze ; Izmaksu aprite un izmaksu struktūra ; Ieņēmumi, izmaksas un rezultāts – teorētiskais modelis ; Produkcijas pašizmaksas kalkuklacija. Principi un metodes ; Pašizmaksas aprēķināšanas metodes rūpniecības uzņēmumos ; Kalkuklacija pakalpojumu uzņēmumos ; Kalkulācija tirdzniecības uzņēmumos ; Cenu veidošana ; Seguma punkta peļņas vai zaudējumu sliekšņa analīze ; Produktu izvēle ; Kapitālieguldījumi (investīcijas) ; Problēmas, kas saistītas ar lēmumu pieņemšanu un ienesīguma analīzi uzņēmējdarbības ekonomikā ; Plānošana un budžeta izstrāde ; Kapitāla deficīts, Just in Time filosofija un krājumu kontrole ; Vadība, uzraudzība un kontrole ; Diskonta tabula.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs