Jaunumi

Irēna Kucina

Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti

 

Ievērojot bērnu nolaupīšanas pārrobežu raksturu, autore darbā skartos jautājumus aplūkojusi gan no materiālo civiltiesību normu, gan starptautisko privāttiesību, gan arī no starptautisko publisko tiesību viedokļa. Bagātīgi izmantoti konstitucionālo tiesību avoti, starptautiskās konvencijas, ārvalstu un Latvijas materiālo un procesuālo tiesību normas ģimenes tiesību jomā.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri 

Pilns jaunieguvumu saraksts 

Jaunieguvumu arhīvs