Jaunumi

Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca

 

Izdevums ir tulkojums latviešu valodā, tā pamatā ir projekta "Eiropas līmeņa tīkls akadēmiskā godīguma veicināšanai" atskaite, kas tapusi dažādu valstu autoru kopdarba rezultātā. Projekta galvenais mērķis ir veicināt izpratni plaģiātisma, akadēmiskās ētikas, akadēmisko vērtību un akadēmiskā godīguma jautājumos. Izdevums sastāv no divām daļām: akadēmiskā godīguma terminu vārdnīcas un akadēmiskā godīguma vispārējajām vadlīnijām. Pirmajā daļā alfabētiskā kārtībā sniegti termini angļu valodā, kā arī termins un definīcija latviešu valodā. Otrā daļa ir atbalsts pirmajai daļai, tā palīdz veidot vienotu izpratni par godīguma jautājumiem zinātnē un uzņēmējdarbībā.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs