Dodam startu robotiem

2020.gada 4.janvārī bija lieliska iespēja atnākt uz bezmaksas robotikas nodarbībām Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā, kuras tika rīkotas kopā ar Vidzemes Augstskolu.

Robotikas darbnīcā bērni un jaunieši no 6 gadu vecuma darbojās ar Lego Education sērijas komplektiem, kas ar fiziskiem un digitāliem resursiem palīdz mācīt priekšmetus, kas mudina skolēnus domāt radoši, sistemātiski un paver iespējas nākotni saistīt ar inženierzinātnēm - programmēšanu, mehatroniku un automātiku. Dalība robotikas darbnīcā notika 2 grupās, kas tika izveidotas, ņemot vērā dalībnieku vecumu un uzdevumu sarežģītības pakāpi. Bērni no 6 līdz 8 gadu vecumam līdzdarbojās 60 minūšu ilgajā Lego WeDo darbnīcā, bet bērni no 9 gadu vecuma un vecāki – 80 minūšu ilgajā Lego EV3 darbnīcā.

Pasākuma mērķis bija bērnos radīt interesi par inženierzinātnēm un programmēšanu, kā arī informēt plašāku sabiedrību, ka Vidzemes Augstskolā 16.maijā norisināsies 2020.gada Pasaules Robotu olimpiādes nacionālās (World Robot Olympiad) fināla sacensības.