Projekts "Radošās komandas bibliotēkā" tiekas Valmierā

 

Valmieras bibliotēka piedzīvojusi divas (13.-14.septembris) notikumiem un iespaidiem bagātas dienas kopā ar projekta "CreaTeams in Library" / "Radošās komandas bibliotēkā" (Nordplus Adult) sadarbības partneriem – bibliotēku un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem no Latvijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Dānijas un Islandes.

Tikšanās programmā: ideju apmaiņa par tādām tēmām kā ilgtspējīga attīstība, vide, sadarbības iespējas u.tml., savstarpēja iedvesmošanās un jaunu prasmju apgūšana Valmieras integrētajā bibliotēkā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Oleru Muižā - unikālā kultūras punktā Latvijas laukos.

Projekta laikā dalībnieki tiekas gan klātienē, gan virtuāli - lai identificētu, analizētu, izprastu un rastu risinājumus jaunām darba formām bibliotēkās caur eksperimentiem un radošu sadarbību.

Foto: Kristīne Kīne, Annely Veevo, Malva Šķēle, Susanna Kolehmainen, Anete Bērziņa, Martin Lundsgaard-Leth.