Vasaras pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju

Foto: A.Auniņa, L.Apsīte, L.Dreimane, V.Ziediņa