Mazsalacas stāsti 2

Stāstu pēcpusdiena Mazsalacas pilsētas bibliotēkā 16. jūnijā. Fotogrāfiju autori: Voldis un Spodra Purviņi.