Visā Eiropā sāk piemērot jaunus noteikumus par tīrākiem un drošākiem automobiļiem

No rītdienas sāks piemērot ES regulu par mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību. Ar jauno, 2018. gada maijā pieņemto regulu tiek būtiski pārstrādāta un pastiprināta līdzšinējā tipa apstiprināšanas un tirgus uzraudzības sistēma. Pateicoties regulai, tiks uzlabota transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas un testēšanas kvalitāte un neatkarība, tiks pastiprinātas ES tirgū esošo automobiļu pārbaudes un stiprināta vispārējā uzraudzības sistēma Eiropas līmenī.

Galvenie jauno ES noteikumu elementi ir šādi:

testēšanas neatkarība un kvalitāte pirms automobiļa laišanas tirgū. Tehniskie dienesti, kuri veic jaunu automobiļu modeļu testēšanu un pārbaudes, tiks pakļauti neatkarīgiem auditiem pēc stingriem kritērijiem, lai panāktu dalībvalstu veiktu norīkošanu un attiecīgā statusa saglabāšanu. Lai nodrošinātu attiecīgo noteikumu precīzu īstenošanu un izpildi visā ES, tiks veikta nacionālo tipa apstiprinātāju iestāžu salīdzinošā izvērtēšana.

Tirgū esošo automobiļu pārbaudes. Jaunais regulējums arī uzlabo to transportlīdzekļu pārbaudes, kuru aprite tirgū jau notiek un kuri jau pieejami tirdzniecības vietās. Turpmāk dalībvalstīm regulāri jātestē minimālais automobiļu skaits, un tagad tās savā teritorijā varēs veikt aizsardzības pasākumus pret neatbilstīgiem transportlīdzekļiem, negaidot, kad iestāde, kas izsniegusi tipa apstiprinājumu, sāks rīkoties.

Pārraudzība Eiropas līmenī. Turklāt Komisija tagad var veikt transportlīdzekļu atbilstības pārbaudes laboratorijās vai uz ceļa. Ja ražotāji pārkāpj tipa apstiprināšanas tiesību aktus (piemēram, attiecībā uz pārveidošanas ierīcēm vai nepatiesām deklarācijām), Komisija var iniciēt attiecīgo transportlīdzekļu atsaukšanu ES mērogā un piemērot šiem ražotājiem sankcijas līdz 30 000 eiro par katru automobili. Līdz šim šādus pasākumus varēja veikt tikai tās valsts iestādes, kuras bija apstiprinājušas attiecīgā transportlīdzekļa tipu.

Vairāk lasīt šeit