Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapas jaunumi

Nordplus
Tiek rīkots papildseminārs par Nordplus programmas 2013. gada konkursa nosacījumiem.
Vairāk: Nordplus» Jaunumi

VIAA rīko informatīvos seminārus par Nordplus programmas konkursa pieteikumu aizpildīšanu.
Vairāk: Nordplus» Jaunumi

Stipendijas
Ungārijas valdība aicina pieteikties stipendijām.
Vairāk: Stipendijas» Stipendiju piedāvājumi

Lietuvas valdības stipendijas studijām, pētniecībai un vasaras kursiem Lietuvā.
Vairāk: Stipendijas» Stipendiju piedāvājum

Čehijas Republikas valdības stipendijas čehu valodas vasaras kursiem.
Vairāk: Stipendijas» Stipendiju piedāvājumi

Čehijas Republikas valdība piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai.
Vairāk: Stipendijas» Stipendiju piedāvājumi

Euroguidance
VIAA rīko atbalsta semināru karjeras speciālistiem.
Vairāk: Euroguidance» Jaunumi

ES māja izsludina konkursu vidusskolēniem „Ko Latvijai nozīmē eiro ieviešana?”.
Vairāk: Euroguidance» Jaunumi

Inovāciju projekti izglītībā
Publiskoti VIAA Izglītības inovāciju projektu ietvaros izstrādātie digitālie mācību materiāli.
Vairāk: Inovāciju projekti izglītībā » Jaunumi

Erasmus
Jaunākie Erasmus ārvalstu prakses piedāvājumi studentiem.
Vairāk: Erasmus» Sadarbības piedāvājumi

ES struktūrfondi
IZM: Ieguldot 90 miljonus latu, Latvijā izveidos 11 pilnībā modernizētas profesionālās izglītības centrus.
Vairāk: ES struktūrfondi » Aktualitātes