Urzula fon der Leiena - pirmā sieviete - Eiropas Komisijas priekšsēdētāja

2019. gada 16. jūlijā Eiropas Parlaments par nākamo Eiropas Komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Urzulu fon der Leienu. Viņa ir pirmā sieviete, kas ievēlēta par Eiropas Komisijas priekšsēdētāju.

Sirdī un pēc pārliecības būdama eiropiete, Urzula fon der Leiena paziņoja, ka koncentrēsies uz spēcīgu klimata programmu, ar ko tiks gādāts, lai Eiropa līdz 2050. gadam kļūtu par pirmo t. s. klimatneitrālo pasaules daļu. Viņa ir arī apņēmusies cieši sadarboties ar Eiropas Parlamentu, lai Eiropā stiprinātu demokrātiju un taisnīgu sociālo tirgus ekonomiku. Urzula fon der Leiena pauda ļoti personisku izpratni par to, kādam, viņasprāt, jābūt Eiropas kursam globālo pārbaudījumu kontekstā: “Mums tas jādara savā, Eiropas veidā.”

Viņas politikas pamatnostādnes (pilnais teksts) un runa ir atrodama šeit.

Urzula fon der Leiena Komisijas locekļu komandu gatavojas veidot no vienāda skaita sieviešu un vīriešu, kas izraudzīti no valstu vai to valdību vadītāju izvirzīto kandidātu vidus. Padomei jāapstiprina Komisijas locekļu amata kandidātu saraksts, un Eiropas Parlamentam jāpiekrīt jaunajam Eiropas Komisijas sastāvam (2019–2024), tikai tad jaunie Eiropas Komisijas locekļi varēs stāties amatā. .

Urzula fon der Leiena ir dzimusi Briselē 1958. gadā un ir ārste. No 2005. līdz 2019. gadam viņa bija Vācijas valdības locekle.

Informācijas avots: Eiropas Komisija