Sievietes vadošos amatos: Junkera vadītā Komisija pārsniedz noteikto mērķi — 40%

Eiropas Komisija ir pārsniegusi Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera 2014. gadā izvirzīto mērķi, ka līdz pilnvaru termiņa beigām 40 % Komisijas vidējā un augstākā līmeņa vadītāju amatus vajadzētu ieņemt sievietēm. Saskaņā ar jaunākajiem datiem 41 % visu līmeņu vadītāju amatos ir sievietes, salīdzinot ar 30 % pilnvaru termiņa sākumā. Tas ir pieaugums par 37 %. Šis skaitlis ir vēl augstāks visdaudzskaitlīgākajā Komisijas vadītāju — vidējā līmeņa vai nodaļu vadītāju — līmenī. Patlaban 42 % no tiem ir sievietes, salīdzinot ar 31 %, kad Ž. K. Junkera vadītā Komisija sāka darbu. Šie sasniegumi ierindo Komisiju to publisko pārvaldes iestāžu vidū visā pasaulē, kurās ir vislielākais sieviešu īpatsvars vadošos amatos.

Visiespaidīgākais progress ir panākts organizācijas pašā augstākajā līmenī, kurā ģenerāldirektoru vidū sievietes tagad veido 38 %, salīdzinot ar 14 % pilnvaru termiņa sākumā, kas ir pieaugums par 170 %. Ģenerāldirektoru vietnieku vidū sievietes patlaban ieņem 40 % amata vietu, salīdzinot ar 8 % 2014. gada novembrī. Tas ir pieaugums par 400 %.

Progresa iemesls ir gan stingra apņemšanās augstākajā politiskajā līmenī, gan arī virkne pasākumu, ko Komisija ir veikusi kopš savu pilnvaru termiņa sākuma:

Šī ir daļa no Komisijas plašākas programmas dzimumu līdztiesības jomā. Rīcības plānā, lai risinātu no dzimuma atkarīgas darba samaksas atšķirības laikposmā no 2018. līdz 2019. gadam, citu iniciatīvu starpā ir paredzētas darbības ar mērķi lauzt “stikla griestus”, finansējot projektus, lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru uzņēmumos visos vadības līmeņos, kā arī mudinot valdības un sociālos partnerus uzlabot dzimumu līdzsvaru lēmumu pieņemšanā.

Vairāk lasīt šeit