Koronavīruss: 117 miljoni eiro no Inovatīvo zāļu iniciatīvas piešķirti ārstēšanai un diagnostikai

Eiropas Komisija šodien paziņoja, ka paātrinātā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, ko šā gada martā bija izsludinājusi publiskā un privātā sektora partnerība – Inovatīvo zāļu iniciatīva (IMI), atlasīti astoņi apjomīgi pētniecības projekti, kuru mērķis ir izstrādāt koronavīrusa ārstēšanas un diagnosticēšanas metodes.

Lai varētu finansēt lielāku skaitu ļoti kvalitatīvu priekšlikumu, Komisija ES pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis 2020” palielināja savas saistības (no sākotnēji plānotajiem 45 miljoniem eiro) līdz 72 miljoniem eiro. 45 miljonus eiro nodrošinās projektos iesaistītie farmācijas uzņēmumi, IMI asociētie partneri un citas organizācijas, tādējādi kopējais ieguldījums būs 117 miljoni eiro.

Pieci no astoņiem ar IMI uzaicinājumu finansētajiem projektiem galvenokārt vērsti uz diagnostiku, bet trīs – uz ārstēšanu. Projektos, kuros koncentrēsies uz diagnostikas rīkiem, paredzēts izstrādāt ierīces, kuras varēs izmantot jebkur, piemēram, ārsta kabinetā vai pie pacienta mājās, un tās ātri – 14-40 minūšu laikā – uzrādīs rezultātu. Pārējos projektos, kuru mērķis būs ārstēšanas metožu izstrāde, galvenokārt notiks darbs pie pašreizējā koronavīrusa uzliesmojuma apkarošanas, vienlaikus būtiski koncentrējoties uz gatavību turpmākiem uzliesmojumiem.

Kopumā šajos projektos ir iesaistījušās 94 organizācijas, to vidū universitātes, pētniecības organizācijas, uzņēmumi un publiskās iestādes. Vairāk nekā 20 % no visiem dalībniekiem šajos projektos ir mazie un vidējie uzņēmumi, kuri saņems 17 % no ieplānotā finansējuma.

Vairāk informācijas šeit: https://ej.uz/koronaviruss_Apvarsnis