Aktualitātes

Eiropas Komisija nākusi klajā ar jauno Patērētāju tiesību aizsardzības programmu nolūkā Eiropas patērētājiem dot iespēju aktīvi piedalīties zaļajā un...
Eiropas Komisija šodien publicēja ikgadējo Izglītības un apmācības pārskatu . Pārskatā analizēts, kā ES un tās dalībvalstīs attīstās izglītība un...
EP izdodas iegūt papildus 16 miljardus pamatprogrammām Papildināti budžeti ES pamatprogrammām, piemēram, ES Veselība, Apvārsnis, Erasmus+ Juridiski...
2020. gada Eiropas Arodprasmju nedēļa digitalizēti notiks visā Eiropas Savienībā no 2020. gada 9. līdz 13. novembrim. To organizē Eiropas Komisija...
Eiropas Komisija nāk klajā ar papildu pasākumu kopumu, lai palīdzētu ierobežot koronavīrusa izplatīšanos, glābtu dzīvības un stiprinātu iekšējā...
Adekvāta minimālā alga var arī palīdzēt samazināt vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības, jo sieviešu, kuras saņem minimālo algu, ir vairāk...