Jauno Bībeles tulkojumu piesakot

Bībele ir eiropeiskās kultūras pamatteksts un visvairāk lasītā grāmata pasaulē, tā tulkota aptuveni 2100 pasaules valodās.

2012.gada izdevums ir trešais nozīmīgākais Bībeles izdevums latviešu valodā pēc Ernsta Glika, Alūksnes luterāņu draudzes mācītāja, veiktā pirmā Bībeles tulkojuma latviešu valodā (izdots 1694.gadā) un emigrācijā tapušā Bībeles 1965. gada izdevuma, kuras galvenais valodas redaktors bija profesors Ernests Blese. Šis tulkojums pēc Latvijas neatkarības atgūšanas publicēts arī Latvijā 1997. gadā.1995. gadā Latvijas Bībeles biedrība uzsāka darbu pie jauna Bībeles tulkojuma. 1999. gadā izdoti Evaņģēliji un Apustuļu darbi, 2001. gadā — Vēstules un Jāņa atklāsmes grāmata, 2007. gadā — visa Jaunā Derība. Izdevniecība "Zinātne" izdevusi vairākas Vecās Derības grāmatas atsevišķos izdevumos. 2005. gadā LBB izdevusi Deiterokanoniskās grāmatas, ko dažas Baznīcas atzīst par autoritatīviem tekstiem. 2012. gadā izdots pabeigts LBB jaunais Bībeles tulkojums. Tas izdots divos salikumos - ar un bez Deiterokanoniskajām grāmatām.

Bībeles jaunais tulkojums no oriģinālvalodām mūsdienu latviešu valodā ir svarīgs kultūras dzīves notikums. Pie jaunā Bībeles tulkojuma latviešu valodā tulkotāju un redaktoru kolektīvs strādājis kopš 1995.gada. Tulkošanas komisijas darbu koordinēja Juris Cālītis, pie teksta strādāja tulkotāji Uldis Bērziņš, Laila Čakare, Enoks Neilands, Knuts Skujenieks, Ilmārs Zvirgzds, Aleksandrs Bite, Dainis Zeps, Jānis Priede, Māra Poļakova, Ināra Ķemere, kas ir izdevuma sengrieķu valodas konsultante, Ilze Rūmniece, literārā redaktore Milda Klampe, latviešu valodas konsultante Maija Baltiņa. Jaunā izdevuma vāka māksliniece ir Agata Muze.