Iznākusi Lauku Lapa Nr. 5 (98)

Iznākusi maija mēneša „Lauku Lapa”, kurā apkopota informācija par

  • traktortehnikas izmantošanas aktualitātēm;
  • atbalstu mežistrādes pakalpojumu sniedzējiem;
  • kartupeļu ražu ietekmējošiem faktoriem;
  • saimniekošanu pašu resursiem, kā rezultātā var samazināt piena pašizmaksu un saudzēt vidi;

Vairāk lasīt šeit