Izglītības iestāžu pārstāvjiem iespēja pieteikties tiešsaistes kursam par mentoringu skolās

Erasmus+ finansētās Eiropas programmas izglītībai, apmācībai, jaunatnei un sportam projekts School Education Gateway Teacher Academy piedāvā tiešsaistes kursu Mentoring in Schools. Kurss piemērots skolotājiem, skolas administratīvajam personālam, augstākās un profesionālās izglītības iestādes pasniedzējiem un apmācību organizāciju darbiniekiem.

Četros moduļos dalībnieki uzzinās visu par dažādām mentoringa pieejām, kā veidot uz sadarbību vērstas sarunas, būs doti piemēri efektīvam mentoringam un nodarbību vērošanai, kā arī video un mentoringa tiešsaistes rīku izmantošanai.

Kurss sāksies šī gada 23. septembrī un reģistrēties iespējams jau tagad School Education Gateway mājaslapā. Kursa norises periods paredzēts līdz 2019. gada 30. oktobrim. Katru nedēļu plānots apgūt vienu mācību moduli, un beigās būs piešķirta papildus 1,5 nedēļa, kurā varēs pabeigt visu kursu. Paredzētais kursu apjoms – 3 līdz 4 stundas nedēļā.

Mācību kurss ir bez maksas un to īstenos angļu valodā. Pēc pilna kursa pabeigšanas, dalībnieki saņems digitālo kursu piespraudi un sertifikātu.

Papildu informācija šeit.